Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

وضعیت نابهنجار زندان گوهر دشت کرج

زندانیان محبوس در زندان گوهردشت کرج با مشکلاتی بسیار روبرو هستند و از دسترسی به امکانات اولیه و حقوق قانونی خود بی‌بهره‌اند.

بی‌کیفیتی غذا، عدم دسترسی مناسب به امکانات پزشکی و خرابی سیستم گرمایشی زندان گوهر کرج از جمله مشکلاتی است که شرایط زندگی زندانیان را بسیار نابهنجار و دشوار کرده است.
بیش از یک سال است که زندانیان بند ده زندان گوهردشت کرج به دلیل خرابی سیستم گرمایشی به آب گرم دسترسی ندارند و مجبورند برای نظافت از آب سرد استفاده کنند.
سیستم گرمایشی بند ده زندان گوهردشت در یک سال گذشته تقریبا همیشه خراب بوده و زندانیان از دسترسی به آب گرم محروم هستند.
اعتراض زندانیان به این مسئله نتیجه‌ای در پی نداشته است و مأموران زندان با این‌که از بعضی از آن‌ها بابت تعمیر سیستم گرمایشی پول گرفته‌اند، اقدامی نمی‌کنند.
همچنین غذای این زندان بسیار بی‌کیفیت است و موجب سوءتغذیه یا ناراحتی معده و گوارش زندانیان می‌شود. تا جایی که در بسیاری موارد آن‌ها نیمی از غذا یا تمام آن را دور می‌ریزند و از خوردنش صرف‌نظر و بالاجبار برای رفع گرسنگی با هزینه شخصی خود غذا تهیه می‌کنند.
دژخیمان این زندان از ارائه امکانات قانونی به زندانیان خودداری می‌کنند و نسبت به رفع مشکلاتی که گریبان آنان را گرفته بی‌توجه‌اند.
زندانیان زندان گوهردشت به دلیل نبودن امکانات مجبور هستند تمام مایحتاج و لوازم اولیه زندگی خود مانند یخچال، فرش و حتی غذا را با هزینه شخصی تهیه کنند.
عدم‌رسیدگی پزشکی به زندانیان بیمار، دیگر مشکل مهم این زندان است. بعضی از آن‌ها به دلیل شدت‌یافتن بیماری بالاجبار هزینه دسترسی به امکانات پزشکی را شخصا می‌پردازند.