زندانی سیاسی ارژنگ داودی
با اهداء‌ صمیمانه ترین درودها به پیشگاه تمامی جان نثاران زنده و شهید راه آزادی بشر بویژه تمامی مبارزان اشرف تبار ایران زمین، همراه با تقدیر از مشارکت گران و نیز امتنان از برگزار کنندگان گردهمایی بزرگ شنبه ۱۰ تیرماه ۹۶ در میعادگاه پاریس به حضور یکایک هم میهنان در درون کشور و سایر ایرانیان پراکنده در سراسر گیتی سلام می فرستم.

در سیاهچالهای زندان زابل واقع در منطقه محنت زده سیستان بدون هر مقدمه ای یاد آور میشوم که هر چند در به پیروزی رساندن دو انقلاب بزرگ یعنی انقلابهای مشروطه و ۵۷ موفق عمل کردیم ولی بلحاظ ناکامی در به ثمر نشاندن مراحل بعدی بویژه اساسی ترین مرحله که همانا پایه ریزی بنیانهای نظام دمکراسی برای نهادینه سازی دائمی آزادی هاست، ‌متاسفانه نه تنها تا بحال کامروا نشده ایم بلکه هر بار اندک زمانی پس از پیروزی باز هم به رنج حبس، ‌شکنجه،‌ تبعید، اعدام،‌ ترور شخصیت، حذف فیزیکی و یا مهاجرت اجباری دچار آمده ایم.

با همه این احوال خالصانه از همگان میخواهم که در مسیر کوتاه باقی مانده از راهی دشوار برای به پیروزی رساندن انقلاب سوم یعنی انقلاب دمکراتیک ایرانیان تردید و تزلزل به خود راه ندهند زیرا که اینبار بطور حتم هم پیروز و هم کامروا خواهیم شد.

در اینرابطه اما لازم است قدرشناسانه به یاد داشته باشیم که در طول ۲۰۰ سالی که از عمر پر تلاطم جنش آزادیخواهی ایرانیان میگذرد همواره شاهد سرکوب سیستماتیک و درهم شکسته شدن گروههای مبارز، یا ظهور و افول دسته جات گوناگون سیاسی بوده ایم بطوریکه هم اکنون در عرصه نبرد جاری بر علیه ظلم و ستم حاکم، دستجات قدیمی یا گروههای تاثیر گذار سیاسی بندرت یافت میشود و در میان همین معدود میراث داران پابرجا مانده از دو قرن مبارزه عملی به جرات میتوان گفت شورای ملی مقاومت با محوریت سازمان مجاهدین خلق است که با تقدیم هزاران شهید، اسیر و زندانی‌ ریشه ای تنومندتر در تاریخ سیاسی شش دهه اخیر کشور پرورده و به درستی میتواند پیشکسوت مبارزات حق طلبانه ایرانیان محسوب گردد.

این سازمان بعلت پیشگامی ها و در تیر رس بودنهاست که در طول موجودیت مظلومانه خود همواره از یک سو حملات خونبار مرتجعین سلطنت پرست یا ولایت مدار را تاب آورده و از سوی دیگر آماج اتهامات ناجوانمردانه ساده اندیشان سیاسی یا مزدورانی قرار گرفته که همسو با سردمداران ضد مبارزات سیاسی در کشور فجایع انکار ناپذیری را رقم زده اند.

گزافه نیست اگر صادقانه و به صراحت بگوییم که در حال حاضر مجاهدین خلق ایران دیرپاترین و سازمانیافته ترین بخش از کلیت آلترناتیو بالقوه ای هستند که برای مدیریت پیکار سراسری ایرانیان در جهت رهایی از شر مافیای خامنه ای و شرکا ضرورت وجودی غیر قابل کتمان یافته است. لذا بدینوسیله از تمامی آنانکه دل در گرو سربلندی ایران داشته و به سرافرازی ایرانیان می اندیشند صمیمانه دعوت می نمایم در صورت امکان بکوشند با حضور عملی خود در هرچه باشکوه تر برگزار گردیدن گردهمایی بزرگ پاریس سهیم باشند و بدانند که مشارکت گسترده آزادیخواهان در این گونه مناسبت ها کماکان مایه دلگرمی زندانیان مبارزی است که همچنان در حسرت آزادی میهن درون دخمه های قرون وسطایی رژیم منسوخ ولایت فقیه دوره می‌کنند شب را و روز را و هنوز را.
زنده باد ایرانی. پاینده باد ایران
پیش به سوی به پیروزی رساندن انقلاب سوم ایرانیان
ارژنگ داوودی -زندان زابل - خرداد ۱۳۹۶

-----------

زندانی سیاسی علی معزی
دست از طلب ندارم تا کام من برآید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن درآید
مطالبات تاریخی مردم ما تا رسیدن به ایران آزاد و دمکراتیک کوتاه آمدنی و دست برداشتنی نیست.
مطالباتی از قبیل جامعه ای تکثرگرا با آزادی های اساسی،‌ جدایی دین از دولت،‌ حقوق اقلیت های قومی و مذهبی، برابری کامل زن و مرد،‌ فرصت های برابر و حق حاکمیت مردمی،‌ از همین مقاصد است.
راست گفت خواهر مریم که تمامی سرمایه ما در این راه مقاومت است. او از هزار اشرف و هزار کانون مقاومت سخن گفت.
براستی رژیمی که از مناظره ها و تجمعات تحت کنترل و مهندسی شده خودش هم وحشت دارد،‌ یارای ایستادگی در برابر چندین کانون مقاومت را هم ندارد، چه رسد به هزار و هزاران کانون مقاومت تکثیر شده و سرچشمه کوثر!
این سرچشمه همان مقاومت سازمانیافته و خونبار مجاهدان اشرفی است که پشتوانه و تکیه گاه هزار کانون است.
همین روزها بود که خامنه ای گفت باید از روزی وحشت داشت که 90 ٪‌ مردم در انتخابات شرکت نکنند. گویا که او خود از تعداد واقعی تحریم کنندگان و نیز از باطن و نیت رای دهندگانی که خودشان تاکید کرده اند که شرکتشان بمنزله تایید نظام و دولت نبوده است بلکه از حول آن یکی جلاد و برای نه گفتن به ولایت فقیه بوده است، خبر دارد.
این است وحشت از یک چشمه ای کوچک از مقاومت مردمی.
و راست گفت خواهر مریم که نه عمامه سیاه و نه عمامه سفید چرا که تلاش برای دگرگونی به سوی ایران آزاد شده و دمکراتیک فردا با ولایت فقیه یک جا جمع نمیشود.
پس مرگ بر اصل ولایت فقیه زنده باد آزادی!
اینک در گردهمایی بزرگ و هر چه باشکوهتر امسال ایرانیان در پاریس در تیر ماه 96 از همین کنج زندان خود را در میان جمع شما و همراه شما می بینم و با احساس غرور و دلی لبریز از عشق و امید به تک تک شما درود می فرستم که با حضور خود بر سرمایه اراده و ایمان ملت ما می افزایید.
درود بر شما،‌ درود بر هیاتها و میهمانان ارجمند و درود بر مریم،‌ مهر تابان و افتخار بزرگ ایران زمین
خرداد ۹۶ علی معزی
زندان موسوم به مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ

---------------

زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند
هموطنان!
زمانی که نسل مسعود در انقلاب مریم آبدیده شدند، با ایستادگی و پایداری خارج از تصور،‌ ولی در دسترسی که از خود نشان دادند،‌ چتر فرهنگ اشرفی را در سراسر گیتی گستراندند و با صدق و فدای بیکران حقانیت خطوط و راهنمایی داده شده از جانب یک رهبری ذیصلاح که نشات گرفته از یک ایدئولوژی انقلابی می باشد را به دوستان ثابت و به دشمنان تحمیل کردند.
پس از هجرت کبیر و پیروزمند شیر رزمندگان ارتش آزادیبخش ملی از لیبرتی به البانی که بیش از 9 ماه از آن نمی گذرد و در اثر تغییر دورانی که از تبعات همین ایستادگی و پایداری اشرفیان می باشد،‌ بوجود آمده،‌ روزانه شاهد اعتراف مقامات کشورهای اروپایی و امریکایی و منطقه ای هستیم که به حقانیت و هشدارها و تذکرهای رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی که سالها قبل اعلام میکرد،‌ خطر بنیادگرایی ولایت سفیانی خلیفه ارتجاع،‌ صدها بار خطرناکتر از خطر اتمی رژیم می باشد،‌ اذعان دارند.
اما در صحنه داخلی ولی فقیه درهم شکسته رژیم بعد از سرکشیدن زهر اتمی در نمایش انتخابات از ترس و وحشت قیام مردم تحت ستم آخوندی و مقاومت حاضر در جای جای ایران زمین مجبور به خوردن زهر شقه شد. البته مهم ترین دستاورد این نمایش مسخره را اشرف نشانها و یکانهای ارتش آزادیبخش ملی ایران خلق کردند و با گستراندن تبلیغات پر حجم و کیفی خود به اقصی نقاط این زیباترین میهن،‌ به افشای یکپارچه رژیم ضد بشری آخوندی شیاد و جلاد پرور پرداختند و یک صدا رای به سرنگونی تمامیت خلافت آخوندی و حمایت از مریم رجوی و ارتش آزادیبخش دادند. این ضربه از جانب تنها مقاومت سازمان یافته به رژیم قرون وسطایی آخوندی آنچنان سهمگین و گیج کننده بود که خامنه ای درهم شکسته در کنار اعتراف به بهم ریختگی تمامی سطوح رژیمش و با دستور آتش به اختیار «‌که همان پژواک شکستن ستون فقرات مماشات گران می باشد» به مزدورانش، خود و رژیمش را یکسره به چاه سرنگونی روانه می کند.
و در نهایت آنچه می ماند وظیفه من و توست ای هموطنی که در خارج از کشور حضور داری و با دیدن تمامی این تحولات غرورآفرین کم تحرک ایستاده ای!. زمان،‌ زمان برخاستن است،‌ کهکشان آزادی،‌ با قدرت و صلابت در جهت سرنگونی رژیم آخوندی به پیش می راند و با گشاده دستی،‌ فرصت را برای همه ما فراهم آورده که با پیوستن به این کهکشان در کنار و دوشادوش ایرانیان واقعی و آزادیخواه و خانواده مقاومت و ارتش آزادی قرار بگیریم و برای آزادی ایران عزیر از دست آخوندهای جنایتکار برخیزیم.
با شرکت و حمایت از کهکشان آزادی علاوه بر نه گفتن مجدد به رژیم آخوندی،‌ حمایت های همه جانبه خود را از تنها مقاومت سازمانیافته در داخل و خارج کشور به جهانیان اعلام نمائیم و بدانیم که در اینزمان هیچگونه راه بینابینی وجود ندارد و سکوت کردن و منفعل بودن عین ایستادن در صفوف آخوندهای جنایتکار می باشد.
یا سمت انقلاب نوین و نیروهای آن و ارتش مسعود و مریم یعنی ارتش آزادیبخش ملی ایران هستیم ویا سمت آخوندهای ضد بشر و جنایتکار.
امیدوارم که با حضور گرم خویش در مراسم پرشکوه ۱۰ تیرماه ۹۶در ویلپنت فریادگر من و دیگر همرزمانم باشید.
مرگ بر اصل ولایت فقیه
زنده باد آزادی
پیروز باد ارتش آزادیبخش ملی ایران
درود بر رجوی
زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند . زندان گوهردشت . خرداد ۱۳۹۶

-----------------

زندانی سیاسی شاهین ذوقی تبار
هموطنان عزیزی که در خارج از ایران ساکن هستید فرصتی طلایی دوباره نصیب شما شده تا در گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت شرکت کنید،‌ گردهمایی که اهمیت آن هر سال از سال پیش بیشتر می شود.... به خصوص که امسال شاهد اولین گردهمایی بزرگ مقاومت پس از هجرت بزرگ مجاهدین اشرفی از عراق به آلبانی هستیم و این در شرایطی است که رژیم آخوندی پس از تحریم انتخاباتش توسط مردم ایران با انواع مشکلات داخلی و بین المللی مواجه هست.

جنبش دادخواهی تابستان ۶۷ و خون هزاران بیگناهی که توسط آخوندها در طول دوران حکومتشان ریخته شده؛ گریبان ولی فقیه را گرفته و شقه و شکاف بین دو باند اصلی رژیم روز به روز افزایش می یابد.

هموطنان عزیز،‌
آخوندهای حاکم بر ایران به دلیل فوق ارتجاعی بودنشان برخلاف شاه که دامنه سرکوب و اعدام را منحصر به کشور و مردم خودمان کرده بود،‌ برای بقای خودشان دامنه سرکوب و کشتار را از ایران فراتر برده و تمام کشورهای منطقه و جهان را با نیروهای تروریستی خود از جمله سپاه پاسداران و حزب الله مورد تهدید قرار می دهند.

هموطنان عزیز؛
حضور شما در گردهمایی بزرگ مقاومت نه تنها حمایت شما از مقاومت پیشتازی که تمام عمر و زندگی خود را با صدق و وفا برای آزادی مردم بر علیه دیکتاتوری ولایت فقیه گذاشته نشان میدهد،‌ بلکه حضور شما در این گردهمایی می تواند صدای زنان سرکوب شده و کودکان کار باشد. حضور شما می تواند صدای کارگران،‌ پرستاران و معلمان باشد. حضور شما می تواند صدای کولبران زحمتکش کردستان که زندگی خود را به خاطر لقمه ای نان را خطر می اندازند باشد، حضور شما می تواند صدای کارتن خوابها و قبرخوابهایی که قربانی ستم آخوندها هستند باشد،‌ حضور شما می تواند صدای کسانی که در زندانها و سیاهچاله های رژیم اخوندی هر روز شکنجه می شوند یا منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند باشد و حضور شما میتواند صدای مردم بیگناه سوری باشد.

هموطنان عزیزی که خارج از کشور زندگی می کنید،‌ می دانم حتی با توجه به مشکلاتی که ممکن است بر سر راه شما برای شرکت در این گردهمایی وجود داشته باشد،‌ ولی مثل هر سال حضوری چشمگیر در این گردهمایی خواهید داشت و باعث تقویت روحیه من و دیگر زندانیان و مردم ایران می شوید و با حضور خود به دنیا نشان می دهید که انتخاب مردم ایران آخوندها و پاسدارها نیستند، بلکه انتخاب مردم ایران مقاومت برای کسب آزادی است.
شاهین ذوقی تبار
زندان گوهردشت کرج – خرداد ۹۶

-------------------

زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز
خرداد قرار گرفتیم، سرفصل سرخ فامی که سرآغاز مقاومت انقلابی در برابر مهیب‌ترین و هارترین دیکتاتوری تاریخ ایران را رقم زد و به مقاومتی سترگ بالغ شد. این مقاومت با رسم فدای حداکثر، بی آنکه چیزی برای خود بخواهد، ۱۲۰ هزار رزمنده آزادی را در مسیر رهایی و آزادی مردم ایران فدیه کرده است تا استبداد در ایران ریشه نگیرد و تا جنبش و مقاومت به قربانگاه نرود و نسل های بعدی این سرزمین سرفراز باشند.

این مقاومت خونفشان تنها با استبداد ارتجاعی و عقب مانده چنگ در چنگ نبوده است؛ بلکه مماشات‌چیان بنده پول و سود هم تا می توانستند علیه آنها دست به عمل و اقدام زده‌اند. به قصد نابودی، مراکز استقرارشان را بمباران کردند، آنها را در لیست های تروریستی کشورهایشان گذاشتند، چشم بر قتل عام شدگان شان بستند، هزاران هزار گلوله شلیک شده به سینه های شان را هرگز نشمردند و بعد در یک توطئه کثیف، سمبل و شاخص این مقاومت یعنی مریم را به اسارت گرفتند به این امید واهی که خورشید را خاموش کنند و این مقاومت را بی آینده سازند. اما اشتباه محاسبه داشتند و نمی‌دانستند که این مقاومت ریشه در اعماق قلب میلیونها ایرانی دارد. این مقاومت با پایداری سراسری‌اش باقی ماند تا سرفرازتر در تاریخ ایران قد برافرازد.

اینک پس از انتقال تاریخی و سرنوشت ساز مجاهدان و رزم‌آوران ارتش آزادی به آلبانی و پس از انتخابات قلابی که خامنه ای و کل حاکمیت ولایت فقیه را در بن بست قرار داده، ثابت شد که انتخاب مردم ایران، حاکمیت ولایت فقیه و دیکتاتوری شیادان و جلادان عمامه‌دار و پاسدار نیست. انتخاب ملت ما رهایی از استبداد و فاشیسم دینی، و جدایی دین از دولت و یک ایران بدون اجبار و تبعیض و بدون سانسور و سرکوب و شکنجه و اعدام است.
هموطنان!

آنچه که آینده ایران را رقم می‌زند، نه مانورها و کارتهای سوخته و راه‌حلهای به بن‌بست رسیده خلیفه ارتجاع، بلکه اتحاد و همبستگی ما با یکدیگر و پایداری و مقاومت سازمانیافته مردم ایران است. به همین دلیل من به عنوان یک زندانی سیاسی که سالها طعم شکنجه و زندان را چشیده است از شما می‌خواهم که برای نه گفتن به ۳۸ سال اعدام و زندان و برای نه گفتن به استبداد سیاه دینی؛ در روز دهم تیر ماه به گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس بپیوندید تا پرچم مقاومت به هر قیمت برای رهایی ایران و ایرانی را برافراشته تر سازید. با صدای هر چه رساتر آزادی ایران را در گردهمایی بزرگ مقاومت فریاد کنید تا طنین و پژواک صدای شما بگوش همه ایرانیان و به آنسوی دیوار زندانها در ایران نیز برسد.
زنده باد ایران
زنده باد آزادی
زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز
۱۲ خرداد  ۱۳۹۶

-------------------------

زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز
خرداد قرار گرفتیم، سرفصل سرخ فامی که سرآغاز مقاومت انقلابی در برابر مهیب‌ترین و هارترین دیکتاتوری تاریخ ایران را رقم زد و به مقاومتی سترگ بالغ شد. این مقاومت با رسم فدای حداکثر، بی آنکه چیزی برای خود بخواهد، ۱۲۰ هزار رزمنده آزادی را در مسیر رهایی و آزادی مردم ایران فدیه کرده است تا استبداد در ایران ریشه نگیرد و تا جنبش و مقاومت به قربانگاه نرود و نسل های بعدی این سرزمین سرفراز باشند.
این مقاومت خونفشان تنها با استبداد ارتجاعی و عقب مانده چنگ در چنگ نبوده است؛ بلکه مماشات‌چیان بنده پول و سود هم تا می توانستند علیه آنها دست به عمل و اقدام زده‌اند. به قصد نابودی، مراکز استقرارشان را بمباران کردند، آنها را در لیست های تروریستی کشورهایشان گذاشتند، چشم بر قتل عام شدگان شان بستند، هزاران هزار گلوله شلیک شده به سینه های شان را هرگز نشمردند و بعد در یک توطئه کثیف، سمبل و شاخص این مقاومت یعنی مریم را به اسارت گرفتند به این امید واهی که خورشید را خاموش کنند و این مقاومت را بی آینده سازند. اما اشتباه محاسبه داشتند و نمی‌دانستند که این مقاومت ریشه در اعماق قلب میلیونها ایرانی دارد.

این مقاومت با پایداری سراسری‌اش باقی ماند تا سرفرازتر در تاریخ ایران قد برافرازد.
اینک پس از انتقال تاریخی و سرنوشت ساز مجاهدان و رزم‌آوران ارتش آزادی به آلبانی و پس از انتخابات قلابی که خامنه ای و کل حاکمیت ولایت فقیه را در بن بست قرار داده، ثابت شد که انتخاب مردم ایران، حاکمیت ولایت فقیه و دیکتاتوری شیادان و جلادان عمامه‌دار و پاسدار نیست. انتخاب ملت ما رهایی از استبداد و فاشیسم دینی، و جدایی دین از دولت و یک ایران بدون اجبار و تبعیض و بدون سانسور و سرکوب و شکنجه و اعدام است.

هموطنان!
آنچه که آینده ایران را رقم می‌زند، نه مانورها و کارتهای سوخته و راه‌حلهای به بن‌بست رسیده خلیفه ارتجاع، بلکه اتحاد و همبستگی ما با یکدیگر و پایداری و مقاومت سازمانیافته مردم ایران است. به همین دلیل من به عنوان یک زندانی سیاسی که سالها طعم شکنجه و زندان را چشیده است از شما می‌خواهم که برای نه گفتن به ۳۸ سال اعدام و زندان و برای نه گفتن به استبداد سیاه دینی؛ در روز دهم تیر ماه به گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس بپیوندید تا پرچم مقاومت به هر قیمت برای رهایی ایران و ایرانی را برافراشته تر سازید. با صدای هر چه رساتر آزادی ایران را در گردهمایی بزرگ مقاومت فریاد کنید تا طنین و پژواک صدای شما بگوش همه ایرانیان و به آنسوی دیوار زندانها در ایران نیز برسد.
زنده باد ایران
زنده باد آزادی
زندانی سیاسی مهدی فراحی شاندیز
۱۲ خرداد ۱۳۹۶

-----------------

پیام هواداران و خانواده مجاهدین در سمنان

فراخوان به هموطنان شریف در سراسر جهان!
بهاری دیگر در راه است!
آب زنید راه را هین که نگار می رسد!
به ۳۰ خرداد نزدیک می شویم .سرفصل خونینی که ته مانده مشروعیت خمینی را به باد داد و اکنون خامنه یی با شکست در مهندسی یک انتخابات نمایشی ضعف و بی اعتباری اش بیش از پیش آشکار شده و شقه بزرگی در رأس حکومت بر او تحمیل شدکه بی گمان تا فروپاشی کامل اقتدارش پیش خواهد رفت.

مقاومت خونفشان ایران پس از ۱۴ سال محاصره و بمباران و شیطان سازی و لیست گذاری های دروغین اکنون ققنوس وار از دل خاکستری از تجارب انقلابی برخاسته و رویان تر و بالنده تر از همیشه برای به زمین زدن حاکمیت ولایت فقیه در آخرین ایستگاه حیات تاریخیش! خیز برداشته است .
اکنون وظیفه ماست که در کنار این مقاومت بایستیم و این آخرین نبرد را پیروزمندانه به پیش ببریم.

هموطنان شریف!
اشرف نشانان همیشه حاضر!

ما قلب هایمان با شما می تپد، در اشک ها و لبخندهای تان شریکیم. صدای ما در کهکشان پاریس باشید. به دنیا نشان بدهید که این مقاومت بر قلب های ما هواداران و یاران صدیقش جریان دارد . نشان دهید که مقاومت، یک آرمان است، آرمانی سرشته با تارو پود وجودمان .
ده تیر میعاد گاه عاشقان آزادی است. در ده تیر ماه ۹۶ در گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس جای تک تک ما هواداران و خانواده مجاهدین را خالی کنید. ما لحظه به لحظه در آن روز در کنار شما خواهیم بود.
ازادی ای خجسته آزادی خواهیم که ترا به تخت بنشانیم.

هواداران و خانواده مجاهدین در سمنان -۱۷ خرداد ۱۳۹۶