Instagram

روز سه شنبه به غیر از تجمع دانشجویان دانشگاه شریف، به مناسبت ۱۶ آذر دانشجویان در تالار فردوسی دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و دانشگاه هنر تبریز تجمع تحصن کردند.

دانشجویان در تالار فردوسی دانشگاه تهران در این تجمع شعار می دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد.

همچنین دانشجویان دانشگاه هنر تبریز اقدام به تحصن کردند و خواستار لغو فضای امنیتی دانشگاه شدند.

آنها با چیدن ظروف غذای سلف سرویس و نشستن در محوطه‌ی دانشگاه پیگیر مطالبات دانشجویی خود شدند.

در دانشگاه ملی یک دانشجو بعد از سخنرانی مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس ارتجاع، پشت تریبون قرار گرفت و گفت که در این کشور کسانی هستند که کشته شدند، اعدام شده اند... اصلاحات جواب ندارد. مشکل ما در ساختار است و شما دارید به مردم دروغ می گویید.