Pin It

تظاهرات جمعی از حامیان مقاومت در فرودگاه هامبورگ هنگام فرار آخوند جلاد شاهرودی بعد از ظهر پنجشنبه ۲۱ دی