Pin It

فراخوان به اقدام فوری برای آزادی دستگیرشدگان و حمایت از خانواده های آنان

دستگیریهای گسترده و جمعی جوانان در شهرهای مختلف که از آغاز قیام مردم ایران در روز ۷ دی شروع شد، همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارشهای رسیده از داخل ایران و از درون رژیم شمار دستگیرشدگان تا پایان دومین هفته قیام سراسری مردم ایران دست‌کم به هشت هزار تن می رسد. طی روزهای اخیر چند تن از این زندانیان تحت شکنجه های قرون وسطایی رژیم آخوندی به شهادت رسیده اند.

ابعاد دستگیریها به حدی است که علیرغم پنهانکاری رژیم آخوندی، کارگزاران این رژیم در برخی از شهرها ناگزیر به گوشه هایی از ابعاد این دستگیریها اذعان کرده اند.
-     یک هفته پیش محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع گفت تعداد دستگیر شدگان به ۳۷۰۰ تن می رسد.
-    معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری تهران روز ۱۲ دی ماه اعلام کرد فقط طی سه روز ( ۹،۱۰،۱۱دیماه) ۴۵۰تن در تهران دستگیر شده اند.
-    رئیس کل دادگستری استان مرکزی در روز ۱۴ دی گفت: «در روزهای نهم و دهم دی ماه ۳۹۶نفر در حوادث اراک و دیگر شهرهای استان مرکزی دستگیر شدند که ۶۵ تن از آنها نوجوانان زیر ۱۸ سال بودند».
-    معاون استاندار گلستان در ۱۳دی گفت: «با بازداشت حدود ۱۵۰ نفر از عوامل اغتشاشات گرگان، آرامش به این شهر بازگشت»
-    فرماندار همدان در ۱۲دی گفت: «در چند روز اخیر و با انجام برخی آشوبگری و اغتشاشگریها در همدان بیش از ۱۵۰ نفر در همدان دستگیر شدند».
-    معاون دادستان مشهد روز ۱۳دی خبر داد «در مجموع ۱۳۸نفر در اغتشاشات مشهد دستگیر شدند».
-    فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان روز ۱۲دی گفت: «در جریان اغتشاشات اخیر بیش از ۸۰ نفر از عناصر آشوبگر دستگیر و تحویل مراجع ذیصلاح شدند».
-    دادستان کاشان روز ۱۱دی گفت: «در تجمعات غیرقانونی کاشان حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر دستگیر شدند».
-    به گفته بهمن طاهرخانی نماینده مجلس ارتجاع از تاکستان در روز ۱۲ دی «حدود ۵۰نفر با نیت شوم در این شهرستان دست به اغتشاش زده اند که باید به تناسب جرمشان مجازات شوند». وی افزود: «حضور افرادی که صحنه گردان اغتشاشات اخیر هستند نشان دیگری از این موضوع است که این اغتشاشات سازماندهی شده است».
-    بنا به گزارشهای رسیده از زندانهای اهواز و دیگر شهرهای خوزستان شمار دستگیر شدگان در این استان به ۱۶۰۰ تن می‌رسد.
-    نماینده مجلس ارتجاع از ایذه گفت از آمار دستگیر شدگان اطلاع دقیق ندارد و افزود دستگیرشدگان غالبا نوجوانان و جوانان بین ۱۶ تا ۲۴ساله هستند. براساس گزارشها صدها تن در این شهر بازداشت شده اند.
مقاومت ایران عموم مردم به‌ویژه جوانان را به حمایت از دستگیرشدگان و خانواده های آنها و قیام برای آزادی زندانیان فرا می خواند و از شورای امنیت و دبیرکل ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو و دولت آمریکا و همچنین همه مراجع مدافع حقوق بشر می خواهد رژیم آخوندی را به‌خاطر این جنایتهای ضدبشری قویاً محکوم و تدابیر مؤثر عملی برای آزادی آنها به‌عمل بیاورند. گزارشهای متعدد از شهرهای مختلف کشور مبنی بر بدرفتاری با زندانیان و شهادت شماری از آنان زیر شکنجه، تشکیل یک کمیته تحقیق از سوی کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد دستگیریهای خودسرانه و فجایعی که در زندانهای رژیم آخوندی می گذرد را بسیار ضروری و فوری می‌کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱ دی ۱۳۹۶(۱۱ ژانویه۲۰۱۸)