Pin It

حمایت های مردمی از قیام سراسری مردم ایران همچنان ادامه دارد:

جمعی از کارگران و کارکنان شهر صنعتی البرز طی بیانیه یی اعلام کردند: «ما همراه و همصدا با قیام کنندگان دلیر در سراسر ایران، خواسته های حق طلبانه خودرا فریاد میزنیم که شما کاخ نشینان حکومت آخوندی کاری بجز چپاول واختلاس ودزدی ازجیب مردم ندارید.
ما ازسوی کارگران و کارکنان شهرصنعتی البرز همسو و همپیمان با تمامی مردم ایران خواهان سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی هستیم وبا تمام توش وتوان خود در صحنه حاضر خواهیم بودتا بتوانیم استمرار قیام را تضمین کنیم از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا».

جوانان کرمانشاهی در بیانیه خود می نویسند:‌ ما جوانان کرد در کرمانشاه این را میدانیم که این مسیر بدون فدا و فداکاری هرکز به نتیجه نمی رسد، الان نوبت ما جوانان این مرز و بوم است که کشور در زنجیرمان را از دست این جانیان و جلادان نجات دهیم.
متعهد میشویم که در گر گرفتن هر چه بیشتر تظاهرات کوشا باشیم و آنرا تبدیل به پیروزی مردم در خیابانها کنیم و با شعار مرگ بر خامنه ای آتش این مقاومت را در کرمانشاه حفظ کنیم.

جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد کرج، هواداران شورای ملی مقاومت ایران طی بیانیه تحت عنوان «انقلاب طبقاتی و قیام طبقه فرودست یا توطئه بیگانگان و اغتشاش»، اعلام کردند: این یک انقلاب واقعی‌است انقلاب طبقه‌ی فرودست که سرمایه‌اش را حاکمیت غارت کرده‌ و حتی به سپرده‌های امانتی‌او در بانک‌ها رحم نکرده‌است و امروز با بی‌شرمی خواهان اخذ مالیات از دارایی اندک آنان در بانک‌‌هاست،مردمی که به هر سو می‌نگرند روزنه نجاتی از دست عوامل حکومت نمی‌یابند و دادگاه‌ها و کلانتری‌ها که باید حامیان و حافظان آنان باشند،در سرگردنه نشسته و ستم و بی‌عدالتی و زورگویی و باج‌گیری و رشوه‌خواری را از حدوقاحت گذرانده‌اند.
این یک قیام مردمی‌است، قیام مردمی که می‌خواهند اختیارسرنوشت خود را این‌بار خود بدست بگیرند،مردمی که خواهان برانداختن هرگونه تبعیض و بی عدالتی وخواهان برابری هستند، وبه دین حکومتی پشت کرده‌اند و حکومتی غیر دینی می‌خواهند و آزادی وایرانی‌آزادخواست اصلی آنان است.

جمعی از خانواده های شهدا وزندانیان سازمان مجاهدین خلق منطقه غرب تهران طی بیانیه خود می نویسند:‌ حرکت سیل آسای مردمی ٍ چندروزگذشته که خردکننده نمادهای دیکتاتوری درایران است چنان لرزه ای به ارکان حکومت آخوندی انداخته که همه جیره خواران داخلی وخارجی را به تکاپو واداشته است. ازطرفی اشک تمساح میریزند وازطرف دیگر نیش دشنه نشان میدهند. ...
ما خانواده های شهدا وزندانیان سازمان مجاهدین خلق منطقه غرب تهران ضمن تائید خواسته های بحق شما وسرنگونی رژیم آخوندی به عزم واراده شما تبریک گفته وامیدواریم هرچه زودتر ایران آبادوآزاد را همراه شما بسازیم.

جوانان قیام آفرین قم طی بیانیه یی اعلام کردند: قیام قهرمانانه ملت به جان آمده ایران در سراسر میهن در زنجیر که از روز هفتم دیماه جاری شروع شد، قیامیست تا پیروزی کامل بر سیاهی و تباهی رژیم ولایت فقیه و برقراری عدالت و حاکمیت مردمی. خورشید شکوفایی و آزادی بر ایران زمین خواهد تابید و شب تیره و تار این جانیان و قاتلان به پایان خواهد رسید.
ای دیکتاتور، پیام ما جوانان مبارز و مجاهد در قم به تو این است: به پایان سلام کن، به زودی زمین را زیر پاهایت در بیت العنکبوت به لرزه درخواهیم آورد...
زنده باد آزادی - مرگ بر اصل ولایت فقیه

مادران پارک لاله در بیانیه خود از جمله گفتند: ما مادران پارک لاله، ضمن همراهی با مردم عزیزمان که شعار آزادی، برابری و رفع بی عدالتی سر داده اند و با هرگونه تبعیض، تحقیر، نژادپرستی و اشکال مختلف استبداد مرزبندی دارند، فریاد دادخواهی مان را بلند می کنیم و خواستار لغو هر چه سریع تر مجازات اعدام، و آزادی تمامی زندانیان سیاسی از زندان های مختلف کشور هستیم. ما می خواهیم که تمامی آمران و عاملان شریک در جنایت های جمهوری اسلامی در دادگاه های عادلانه و علنی محاکمه و مجازات شوند. ما برای دستیابی به آزادی اندیشه و بیان و حق ایجاد تشکل و تجمع و اعتصاب و رفع هرگونه تبعیض، و جدایی دین از حکومت از پای نخواهیم نشست، زیرا علت اصلی این بی عدالتی ها را در ساختار و هم چنین قوانین آزادی ستیز و تبعیض آمیز جمهوری اسلامی ایران می دانیم.

جمعی از جوانان و نمایشگاه داران شهر بانه در بیانیه خود می نویسند:‌
حکومت نحس و پلید آخوندی در آستانه سقوط و سرنگونی است ....
حال ما مستقیم سراغ خود خامنه ای رفته ایم و یکصدا فریاد مرگ بر خامنه ای سر می دهیم و ثابت کرده ایم که انقلاب نزدیک است. از شما مردم فهمیده و غیور می خواهیم هرگز خیابانها را ترک نکنید ....
بله ما هستیم که سرنوشت ایران را رغم می زنیم و یکپارچه در برابر ظلم و فساد این دستگاه کثیف آخوندی تمام قد ایستاده ایم و تا آخر هستیم و خواهیم بود.