Pin It

ارزش تومان باز هم کاهش یافت و دلار در بازار تهران ۴۴۲۱ تومان فروخته شد.

رسانه های حکومتی روز پنجشنبه نوشتند نرخ دلار روند صعودی خود را ادامه میدهد و با ۲۱ تومان افزایش، ۴۴۲۱ تومان خرید و فروش شد.