Pin It

استیو مک کیب نماینده پارلمان انگلستان نوشت: مردم شجاع ایران در هفته های اخیرعلیه استبداد دینی در ایران تظاهرات کردند.

از سال ۵۷ که آخوندها به قدرت رسیدند دستاوردی جز مرگ، بدبختی و ترور برای مردم نداشته اند.
جنبش سازمان یافته مقاومت، شورای ملی مقاومت ایران، حمایت مردمی و قابلیت دارد که تغییر بوجود بیاورد. رئیس جمهور منتخب این مقاومت، مریم رجوی، یک طرح ۱۰ ماده ای دموکراتیک ارائه کرده است که یک آلترناتیو معتبر و یک نقشه مسیر برای تغییر دموکراتیک در ایران را معرفی می کند. جامعه بین المللی، به خصوص در کشورهای دموکراتیک غرب، باید این حقیقت را برسمیت بشناسند، و از حق مشروع مردم ایران برای سرنگونی این استبداد دینی و برقراری یک ایران آزاد و دمکراتیک حمایت کنند.

لرد تونی کلارک عضو مجلس اعیان انگلستان و رئیس پییشین حزب کارگر طی پیامی اعلام کرد:‌امروز در کنار مردم ایران که شجاعانه خواهان تغییر شرایط دردناک در کشور خودشان هستند می ایستم. شرایط حقوق بشر در ایران در دوران روحانی در خیلی از مناطق ایران بدتر شده است. و استمرار سرکوب وحشیانه قیام سراسری توسط سپاه پاسداران بار دیگر اثبات کرده است که روحانی نه اهل رفرم و نه مدره است. مردم ایران تغییر واقعی می خواهند، مردم ایران و مقاومت سازمان یافته خودش، یعنی شورای ملی مقاومت ایران، در این هدف متحد هستند. و دولت انگلستان و جامعه بین المللی باید با حمایت خودش از رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، این خواسته را برسمیت بشناسند، و با مردم ایران کمک کنند که این تغییر را برقرار کنند.

اجیدیوس واریکس نماینده پارلمان انگلستان طی پیامی در حمایت از قیام مردم ایران گفت:‌ زمانی که مردم ایران به خیابانها آمده اند و خواهان تغییر هستند، اتحادیه اروپا باید در کنار آنها بایستد. مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، گفته است: «این قیامی است برای آزادی، دموکراسی و برابری، و جدایی دین از دولت. این قیامی برای عدالت اجتماعی است». مقاومت تظاهرکنندگان و استمرار اعتراضات که به رغم سرکوب سپاه پاسداران رژیم و دستگیری ها ادامه دارد، به جهان نشان داده که این جنبش تا دستیابی به پیروزی نهایی ادامه خواهد داد. در این مقطع تعیین کننده در تاریخ ایران، اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی باید در سمت درست تاریخ بایستند و از خواسته مردم ایران و از شورای ملی مقاومت ایران برای آزادی حمایت کنند.

ننا ونتسانو هنرمند یونانی طی پیامی نوشت: اعتراضات اخیردر سراسر ایران و شجاعت تان که در ۲۸ دسامبر هفتم دیماه شروع شد تحسین مردم سراسر جهان و یونانیان را برانگیخته است
من همزمان عمیقا نگران کشتار بیش از ۵۰ تظاهر کننده مسالمت جو و دستگیری هزاران تن از مردم بیگناه که اکنون به زندانیان سیاسی تبدیل شده اند هستم
میخواستم بدانید که صدای شما و فریادتان برای آزادی، دمکراسی و و یک تغییر بنیادین در ایران توسط همه ما شنیده میشود.
ما از شما حمایت میکنیم و در کنارتان ایستاده ایم و برای شما در مسیر دستیابی به خواسته هایتان آرزوی موفقیت میکنیم، و امیدواریم که شاهد یک ایران آزادی و دمکراتیک و پیشرفته باشیم.

سرتیپ اسعد الزعبی از رهبران اپوزیسیون سوریه طی پیامی در حمایت از قیام ایران گفت: زوال بختک سیاهی که در دوران ملایان بر سینه دوستان و برادرانمان در ایران کما این که بر سینه سوریها و یمنی ها چنگ انداخته بود. به همه شما میگوییم که هر چقدر هم که تاریکی شب طول کشید ولی پیروزی فرا رسیده است. انقلاب مردم صبور و مقاوم و هوشیار ایران را به خودمان تبریک میگوییم. انشاءالله پیروزی و برکناری استبداد در ایران نزدیک است .دستان جنایت رژیم آخوندها در در سراسر جهان قطع خواهد شد. به خانم رئیس جمهور مریم رجوی و به همه خواهران و برادرانمان در مقاومت قهرمانانه ایران ایستادگی و صبرتان در پایداری و ثبات قدمتان را تبریک میگوییم

شیخ حسن الدغیم اسلام شناس و عضو شورای مسلمانان سوریه درحمایت از قیام ایران نوشت:‌ به مردم بزرگ و آزاده و قهرمان ایران درود می فرستم. به آنها شروع بهار ایران در موج جدید آن تبریک میگویم
ما آزادگان سوریه با مردم بزرگ و آزاده ایران در انقلابشان و در بهارشان علیه رژیم آخوندی هستیم شما ای مردم ایران بپا خواسته اند همرااه هستیم تا جلوی این غول مرتجع و مستکبر و قاتل و فاسد بایستید . رژیمی که در سال ۶۷ زندانیان سیاسی را که گل سرسبد جوانان ایران بودند قتل عام کرد.
شیخ حسن الدغیم اسلام شناس و عضو شورای مسلمانان سوریه می افزاید: خدا به شما نعمت رهبری در مقاومتتان را داده است، که در شورای ملی مقاومت ومجاهدین خلق و در راس آنها خانم مبارز مریم رجوی نمایندگی می شود و این بهترین جایگزین برای رژیم فاسد آخوندی است.

اسواین هاربرگ نایب رئیس اول کمیسیون کنترل و قانون اساسی پارلمان طی پیامی درحمایت از قیام مردم ایران گفت: نام من اسواین هاربرگ است. من حزب محافظه کار نروژ را در استورتینگت، پارلمان نروژ، نمایندگی می کنم.
شنیدن اینکه این همه انسان، بایستی رنج ببرند بخاطر اینکه این رژیم حقوق مردم خودش را درنظرنمیگیرد، اینکه به مردم خودش احترام نمیگذارد، اینکه اجازه نمیدهد تا مردمش بنحوی زندگی کنند که حقوق انسانی شان شناخته شده ای دارند، دردناک است.
بنابراین ما حمایت کامل خود را ز مبارزه ای که برای برقراری حاکمیتی مردمی که به شهروندان و مردمش احترام گذاشته، و درنتیجه به آنان، آن حقوقی را که استحقاقش را دارند بازپس گرداند، اعلام میکنیم . ـاز جمله این حقوق ) همانا آزادی کسانی است که بدون هیچ دلیلی تنها برای ابراز عقیده خود زندانی شده اند و این مسئله ادامه دارد.
ما قول میدهیم که این موضوع را در سیاست نروژ دنبال کنیم.