Instagram

هوای شهرهای تهران و مشهد روز دوشنبه برای گروههای حساس ناسالم اعلام شد.

در همین حال، آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای کشور ادامه دارد. روز یکشنبه وضعیت هوای مرکز هشت استان آلوده و ناسالم اعلام شد.
آلودگی هوای ۶ شهر استان لرستان شش برابر حد مجاز اعلام شده است. آلودگی هوای سنندج روز یکشنبه به چهار برابر حد مجاز بود.
هم‌چنین میزان ذرات معلق در هوای یزد ۱.۵ برابر حد مجاز اعلام شده و شهرهای استانهای ایلام و خوزستان نیز در معرض ورود گرد و غبار قرار گرفتند.