استاندار رژیم در اصفهان: وضعیت کمبود آب در اصفهان فلج کننده است

همزمان با بحران آب و اعتراضات گسترده مردم و کشاورزان اصفهان، استاندار رژیم گفت: «وضعیت کمبود آب در استان فلج‌کننده است و تأمین آب آشامیدنی پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت استان در فصل گرم امسال به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است».

وی که روز جمعه در جمع کشاورزان شهرستان مبارکه صحبت می کرد همچنین اعتراف کرد در شهرستان مبارکه با وجود صنایع متعدد، نرخ بیکاری از میانگین استان بالاتر است.