سناتور لیندزی گراهام درباره اعمال تحریمهای آمریکا علیه حکومت آخوندی گفت: رژیم ایران بزرگترین دولت حامی تروریسم است.

وی افزود: «اگر رئیس‌جمهور فشار را بر روی این رژیم حفظ کند، صورت مسأله این نیست که رژیم سرنگون می‌شود یا نه، بلکه صورت مسأله زمان محقق شدن سرنگونی رژیم ایران است. سناتور لینذری گراهام افزود: در صورت حفظ فشار بر رژیم ایران، شرکتهای اروپایی رابطه اقتصادی با آمریکا را رابطه با رژیم ایران ترجیح خواهند و تغییر رژیم ایران بدون یک گلوله از سوی آمریکا می‌تواند محقق شود».
وی هم‌چنین از کشورهای اروپایی خواست، قاطعانه در کنار مردم ایران بایستند و تنها یک بار برای همیشه به حیات این رژیم جنایتکار خاتمه دهند. تجارت با این رژیم جایتکار و نادیده گرفتن خواست مردم ایران شرم‌آور است.
سناتور لینذزی گراهام با اشاره به فاجعه سیاست مماشات در اروپا که موجب مرگ دهها میلیون تن در جنگ جهانی شده است، گفت: «مماشات» در سیاست اروپائیان در سراسر تاریخ منجر به مرگ دهها میلیون نفر شده است.