یک عضو مجلس آخوندی گفت ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گم شده است.

یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آخوندی به اختصاص ۱۱ میلیارد دلار ارز دولتی اشاره کرد و گفت: از این مقدار تنها ۲ و نیم میلیارد دلار افشا شده و متاسفانه مشخص نیست نزدیک به ۹ میلیارد دلار چه شده است.