آ.پ.آ. - خبرگزاری اتریش ۸ اوت ۲۰۱۸: از وین باید طی سالیان کلیه فعالیت‌های وزارت اطلاعات رژیم ایران در سطح اروپا هماهنگ شده باشد.

محمد محدثین از شورای ملی مقاومت ایران روز چهارشنبه در بروکسل گفت که اسدالله اسدی که در حال حاضر در آلمان به‌ اتهام فرمانده یک سوء قصد خنثی‌شده علیه ایرانیان در تبعید در بازداشت به‌سر میبرد، نفر محوری این مرکز در وین بوده است.
بنا به اطلاعات دادستانی فدرال آلمان در کارلسروهه، اسدی به یک زوج ساکن بلژیک مأموریت داده تا علیه گردهمایی اپوزیسیون ایران در تاریخ ۳۰ ژوئن در ویلپنت فرانسه اقدام به سوء قصد کنند و بدین منظور تجهیزاتی شامل ۵۰۰ گرم ماده انفجاری به آنها تحویل داده است. از سال ۲۰۱۴ اسدی به‌عنوان دبیرسوم سفارت رژیم ایران در وین ثبت شده بود.
محدثین ادامه می‌دهد که این سوء قصد توسط بالاترین ارگان امنیت ملی رژیم ایران در ماه ژانویه ۲۰۱۸ تصمیم‌گیری شد. بعد از خنثی‌شدن این سوءقصد، رژیم ایران تلاش می‌کند تا مانع از استرداد اسدی از آلمان به بلژیک بشود. پیش از آن رژیم تلاش می‌کرد اسدی را به اتریش برساند، جایی که او از موقعیت دیپلماتیک برخوردار بود.
در این اثنا اما در پی صدور حکم جلب، موقعیت دیپلماتیک اسدی از سوی وزارت خارجه اتریش از وی سلب شد و سفیر رژیم ایران به وزارت خارجه احضار شد
محمد محدثین در ادامه تأکید کرد که رژیم ایران در حال حاضر در حال توطئه است به گفته وی، رژیم مسئول بیش از ۴۵۰ سوء قصد تروریستی در خارج از ایران است. از این رو مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران خواستار بستن کلیه سفارتهای رژیم ایران در اروپا شد «تا بدین‌وسیله رژیم دیگر امکان تعقیب اپوزیسیون ایران را نداشته باشد».
نخست‌وزیر پیشین الجزایر سید احمد غزالی اظهار داشت که او بعنوان شاکی خصوصی به این پرونده، پیوسته است.