دژخیمان خامنه ای ۶ زندانی را در زندانهای گوهردشت، بندرعباس و میناب اعدام کردند.

این اعدامهای جنایتکارانه طی روزهای ۱۶(شانزدهم) و ۱۷(هفدهم) مردادماه انجام گرفته است.
از دو زندانی که در زندان گوهردشت اعدام شدند، یکی آز آنها ۱۲ سال زیر حکم اعدام بوده است و دیگری از شهروندان افغان بوده است. سه زندانی در میناب در استان هرمزگان و یک زندانی در بندرعباس روز ۱۷ مرداد اعدام شدند. رژیم آخوندی این اعدام ها را در رسانه های خود منعکس نکرده است.