بیانیة دادستانی فدرال بلژیک
پیرامون جلسة بازپرسی و تفهیم اتهام
دیپلمات‌تروریست رژیم آخوندی اسدالله اسدی
به‌خاطر توطئة تروریستی علیه گردهمایی پاریس

رسانه‌های بین‌المللی روز چهارشنبه به نقل از دادستانی فدرال بلژیک گزارش دادند که به‌دنبال استرداد دیپلمات‌-تروریست آخوندها اسدالله اسدی از آلمان به بلژیک، وی رسماً به تلاش برای سوءقصد تروریستی متهم شده و پس از جلسة بازپرسی در برابر قاضی تحقیق در شهر آنورس، زندانی شده است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد: یک دیپلمات (رژیم) ایران روز چهارشنبه در بلژیک به ظن مشارکت در توطئة مظنون بمب‌گذاری در گردهمایی اپوزیسیون ایران در فرانسه، تحت بازداشت قرار گرفت.
دفتر دادستانی فدرال بلژیک طی بیانیه‌یی گفت، یک قاضی تحقیق پیشتر او... را که معمولاً در وین مستقر است، در شهر شمالی آنورس بلژیک مورد بازپرسی قرار داد.

رویترز نیز در وایر فرانسوی خود، نوشت: دادستانی فدرال بلژیک اعلام کرد، یک دیپلمات (رژیم) ایران که روز سه‌شنبه توسط آلمان به بلژیک تحویل داده شده بود، روز چهارشنبه به تلاش برای سوءقصد تروریستی و آماده‌سازی یک نقض تروریستی در چارچوب تحقیقات پیرامون تلاش برای سوءقصد خنثی‌شده در ۳۰ ژوئن علیه گردهمایی مخالفان ایرانی در ویلپنت در نزدیکی پاریس متهم شد.


این دیپلمات که توسط دادستانی با نام اسدالله اسدی شناسایی شد، از سال ۲۰۱۴ در اتریش مستقر بود و در آلمان دستگیر شده بود. او متهم است که از یک زوج ایرانی‌الاصل که روز ۳۰ ژوئن در بروکسل دستگیر شدند خواسته است، سوءقصدی را با بمب علیه گردهمایی مجاهدین خلق ایران انجام بدهند.
قاضی تحقیق متخصص تروریسم، خواهان تحویل او به مقام‌های بلژیک در چارچوب پروندة تلاش برای سوءقصد تروریستی شده بود.
دادستانی فدرال تصریح کرد، اسدالله الف. (اسدی) روز چهارشنبه توسط قاضی تحقیق تفهیم اتهام و زندانی شد.
زوج مذکور متشکل از امیر سعدونی و نسیمه نعامی توسط یکان‌های ویژة پلیس بلژیک دستگیر شده بود.


فرانسه روز ۲ اکتبر، دهم مهرماه( رژیم) ایران را به آماده‌سازی این پروژة سوءقصد در ویلپنت متهم کرد و دارایی‌های دو فرد و ادارة امنیت داخلی وزارت اطلاعات رزیم ایران را مسدود کرد.وایر انگلیسی رویترز در گزارش دیگری می‌نویسد:
دادستان‌های بلژیکی روز چهارشنبه اعلام کردند، بلژیک یک دیپلمات (رژیم) ایران و سه فرد را به طراحی بمب‌گذاری در جلسة اپوزیسیون ایران در فرانسه در ماه ژوئن (نهم تیرماه) متهم کرده است.
دادستان فدرال گفت، روز سه‌شنبه آلمان این دیپلمات را به بلژیک منتقل کرد، جایی که او متهم به آماده‌سازی یک حملة تروریستی شد.