اتحادیه سراسری حمل‌ونقل جاده‌ای متحد انگلستان: محکومیت اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی، فراخوان به آزادی فوری تمامی کارگران و کامیون داران بازداشت‌شده

اتحادیه سراسری حمل‌ونقل جاده‌ای متحد انگلستان بیانیه‌ای، در حمایت از اعتصاب‌ها و اعتراضات کامیون داران، کارگران و سایر اقشار معترض به سرکوب و ستم رژیم آخوندی صادر کرد.
در این بیانیه که در روز ۶ نوامبر (۱۵ آبان ماه) تحت عنوان«حمایت از کارگران و رانندگان کامیون ایرانی» صادرشده، آمده است:
اتحادیه حمل‌ونقل جاده‌ای متحد در انگلستان (یو آر تی یو) همبستگی خود را با کارگران و رانندگان کامیون و دیگر اقشار تحت ستم در ایران اعلام می‌کند. آن‌ها به دلیل سیاست‌های ضد کارگری رژیم حاکم بر ایران، در شرایط بسیار وخیم و نگران‌کننده‌ای به سر می‌برند و در سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۸۰۰ حرکت اعتراضی داشته‌اند. تنها رانندگان کامیون که صدها هزار تن هستند در سه مقطع دست به اعتصاب سراسری زده و رانندگان کامیون مجدداً از اول ماه نوامبر (۱۰ آبان‌ماه) چهارمین دور از اعتصابات خود را شروع کردند.

اتحادیه سراسری حمل‌ونقل جاده‌ای متحد انگلستان در بیانیه خود، افزود: «کارگران و رانندگان در ایران امنیت شغلی ندارند و هیچ قانونی از آن‌ها حمایت نمی‌کند. به کارگران ایران اجازه تشکیل سندیکا یا اتحادیه مستقل نمی‌دهند.
مهم‌ترین مؤسسات تولیدی و اقتصادی متعلق به سپاه پاسداران است که با حداکثر فشار و سرکوب از کارگران کار می‌کشند؛ اما وقتی کارگران خواستار دستمزدشان می‌شوند، آن‌ها را اخراج و سرکوب می‌کنند. بسیاری از کارگران ۶ ماه، یک سال و یا ۲ سال حقوقشان را دریافت نکرده‌اند. این در حالی است که گرانی و تورم، روزافزون آن‌ها را کمرشکن کرده است».

در ادامه این بیانیه، تأکید شده است: «ما از همه سازمان‌های کارگری می‌خواهیم پایمال کردن حقوق اولیه کارگران را محکوم کنند و از دیکتاتوری حاکم بر ایران بخواهند تمام کارگران بازداشت‌شده را آزاد کند، به حقوق اولیه کارگران احترام بگذارد و به‌تمامی قوانین بین‌المللی در مورد حقوق کارگران پایبند باشد.
ما خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط تمامی کارگران و رانندگان کامیون هستیم که در جریان اعتصابات دستگیرشده‌اند.
ما از خواسته‌های کارگران، رانندگان و شاغلین ایران حمایت می‌کنیم و از همه اتحادیه‌های کارگری در نقاط مختلف می‌خواهیم که برای حمایت سریع از خواسته‌های برحق همکارانشان در ایران از هر طریق ممکن اقدام کنند».