رویترز گزارش داد: منابعی در شرکت توبراش ترکیه که خریدار اصلی نفت خام ایران است، گفتند که میزان خرید نفتش را از رژیم ایران در ماه نوامبر به صفر رسانده است.

این شرکت در ماه اکتبر حدود ۱۳۰ هزار بشکه نفت از رژیم ایران خریداری کرده بود.
ترکیه یکی از کشورهایی است که به‌طور موقت از آمریکا برای خرید نفت خام از رژیم ایران معافیت دریافت کرده بود.