واشينگتن فري بيكن به نقل از مقام‌هاي ارشد آمريكايي و منابعي در كنگره گزارش داد، دولت ترامپ تمام منافع تجاري (رژيم) ايران در اروپا و ساير نقاط را... به‌عنوان بخشي از كارزار «فشار حداكثر» (اقتصادي) عليه (حكومت) تهران... قطع خواهد كرد.

اين منبع نوشت، كشورهاي اروپايي «همچنان به دنبال راهي براي ادامه تجارت پرمنفعت در تهران هستند. مقام‌هاي دولت ترامپ و متحدان اصلي آن در كنگره به فري بيكن گفتند كه وضعيت اين‌طور باقي نخواهد ماند». يك مقام ارشد آمريكايي گفت: «سپاه پاسداران... تقريباً در تمامي بخش‌هاي اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري گسترده‌ای دارد، ازاین‌رو شركت‌هاي اروپايي هرگز به‌طور واقعي نمي‌دانند كه آيا از تجارت پشتيباني مي‌كنند يا از تروريسم و آزمايش ممنوع موشكي. اگر اين خطرها براي منصرف کردن سرمايه‌گذاران كافي نيست، قطعاً خطر تحريم‌هاي ایالات‌متحده بايد كافي باشد».
فري بيكن اضافه كرد: «يك منبع ارشد جمهوري‌خواه در كنگره كه با دولت بر سر موضوع (رژيم) ايران كار مي‌كند، گفت: «اغلب شرکت‌های اروپایی از هم‌اكنون می‌دانند كه نبايد در ايران سرمايه‌گذاري كنند؛ اين ازجمله به خاطر فعاليت‌هاي خستگي‌ناپذير فرستادگان ما در آنجاست... اما به‌رغم پرتاب موشك‌هاي بالستيك توسط (رژيم) ايران و تلاش آن براي انفجار (در جلسه) مخالفان در خاك اروپا، همه شركت‌ها و يا شايد دولت‌ها، اين پيام را جدي نگرفته‌اند.... نقش كنگره هم همين است و كاركنان از هر دو حزب ديدارهايي را براي گفتگو پيرامون نگراني‌هاي مشترك برگزار مي‌كنند؛ (مسائلي) همچون حقوق بشر كه همه توافق دارند، هرکسی كه از جنايت‌هاي (رژيم) ايران پشتيباني كند، بايد تحريم شود...».