روز پنجشنبه ۲۰ دی فرهنگیان در شهرهای کرمانشاه و اردبیل در همبستگی با سایر همکاران خود و در اعتراض به پایین بودن حقوق و همچنین پاسخ نگرفتن مطالباتشان در مقابل اداره آموزش‌وپرورش رژیم در این استان‌ها تجمع کردند.

معلمان در کرمانشاه و اردبیل شعار می‌دادند:
معلم زندانی آزاد باید گردد


دولت خیانت می‌کند مجلس حمایت می‌کند
یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه


معیشت منزلت حق مسلم ماست
حبیبی بهشتی آزاد باید گردد

معلمان و فرهنگیان اعلامیه‌هایی در دست داشتند که روی بعضی نوشته بود:
معلم زندانی آزاد باید گردد
فریاد فریاد از این‌همه بیداد
جای معلم زندان نیست
این‌همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی
هم از فقر می‌نالیم و هم از فرق
آزادی بیان - عقیده – اندیشه
معیشت منزلت حق مسلم ماست
دست غارتگران از صندوق‌های بازنشستگان کوتاه باید گردد
آموزش رایگان برای همه دانش آموزان
یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین
افزایش حقوق معلم به بالای خط فقر
دریافت به‌موقع پاداش حق مسلم ماست
تأمین بیمه کارآمد، اجرای طرح رتبه‌بندی