گوردون سوندلند، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا در مصاحبه با بلومبرگ درباره استفاده از سازوکار مالی جدید اروپا به نام اینس تکس گفت: آمریکا کسانی را که از این سازوکار به جز همکاریهای انساندوستانه استفاده می‌کنند مورد تحریم قرار خواهد داد.

وی گفت: ما موارد خارج از موضوع را پیدا و مورد تحریم قرار خواهیم داد و اجازه تجارت با آمریکا را به آنها نخواهیم داد. تهدید ما به معنای آن است که این سازوکار وجود خواهد داشت اما کسی از آن استفاده نخواهد کرد.