درآستانه اجلاس ورشو حکومت آخوندی نگران اجماع جهانی علیه جنگ افزوزی و تروریسم رژیم است. به خصوص که اروپا و آمریکا در این رابطه مواضع نزدیک به هم اتخاذ کرده و حتی سازوکار تجارت موسوم به اینستتکس را مشروط به موضوع موشکی یا تن دادن به لوایح اف ای تی اف از جمله کنوانسیون ضد تامین مالی تروریسم کرده اند.

در این باره، محمد ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم می گوید: «کشورهای اروپایی و آمریکا به‌مثابه (دو) لبه یک قیچی... با جمهوری اسلامی برخورد می‌کنند و تنها قصد آسیب رساندن به جمهوری اسلامی دارند». وی با اشاره به بیانیه جمع بندی اتحادیه اروپا که شروط اجرایی شدن اینس‌تکس را به رژیم گوشزد کرده و خواستار توقف توسعه موشکی و عقب نشینی از کشورهای منطقه بویژه یمن و رعایت حقوق بشر توسط رژیم شده بود گفت:”این بیانیه هیچ خیری برای ایران ندارد. مسئولین جمهوری اسلامی باید مسیر خود را تغییر بدهند،؛ از آمریکا و غربی‌ها جز دشمنی نسبت به جمهوری اسلامی، دیده نمی‌شود». رضایی تاکید کرد: «ما راهی نداریم جز اینکه مسیر خود را از غربی‌ها جدا کنیم». وی با حمله به باند روحانی افزود: «رفتارهای متقابل با غربی‌ها به‌گونه‌ای است که احساس می‌کنند ما در حال عقب‌نشینی هستیم، طرف غربی در بعضی مسئولین جمهوری اسلامی احساس ضعف را مشاهده می‌کنند»(منبع سایت دانانیوز-۲۰بهمن)

پاسدار عباسی از سرچماقداران باند خامنه ای هم بحران و بن بست نظام را روی سر مهره های باند رقیب سرشکن کرده است: «پیام را به آقای دکتر علی لاریجانی هم میدهم که آقای لاریجانی اگر تو و علی مطهری، شخص علی مطهری و شخص جواد ظریف و شخص حسن روحانی چهار روز دیگه مسولیتتون تو این مملکت تمام میشه، پاتون را تو یک مسجدی، خیابونی، جامعّه یی بگذارید به دلیل اینکه شما بانیان اصلی برجام بوده اید مردم توی صورت شما تف می اندازند.
شما محکومید که در این مجلس نشستید و سکوت کردید و آمریکا برجام را پاره کرد و اروپا ملت رشید ما را در این جریان کانالی که هفته گذشته ایجاد کرده تحت عنوان اینستکس ملت ایران را در برابر پدیده‌یی به نام نفت در برابر غذا قرار داد». (منبع کانال یوتوپ تاریخ ۲۱بهمن)
با اینهمه باند روحانی بحرانهای گریبانگیر نظام را به پاسداران و لایت گوشزد کرده و بر ضرورت «پذیرش واقعیات موجود» تاکید دارند.

هرمیداس باوند یک کارشناس این باندمی گوید: «به نظر می‌رسد سال بعد نظام درگیر کشمکش های جدی اقتصادی به منظور تامین نیازهای اولیه کشور خواهد بود» و «ما باید بپذیریم که بدون در نظر گرفتن برخی شعارها و نگاه ایدئولوژیک یک دیپلماسی موفق را بر مبنای تعامل و احترام با همه کشورهای جهان به منظور رسیدن به منافع مشترک در دستور کار قرار دهیم، در غیر این صورت سیاست خارجی ایران چنان که در این ۴۰ سال نتوانست یک راهبرد منسجم را سامان دهد، در آینده نیز با ابهام جدی روبه رو خواهد بود»(منبع سایت دیپلماسی ایرانی- ۲۰بهمن).

مهدی مطهرنیا یک کارشناس دیگر باند روحانی هم با اذعان به غافلگیری استراتژیک نظام، می نویسد: «اروپا به منافع خود می‌اندیشد، بر مبنای منافع و اهداف خود در باب روابط با جمهوری اسلامی موضع‌گیری می‌کند و نظام نیز باید با ادراک عمیق قواعد ناظر بر این رفتارها و کنش‌ها در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با جدیتی بیش‌تر واقعیات موجود را پذیرا باشد و برای خروج از این غافل‌گیری استراتژیک، پیشروتر از حوادث و وقایع تصمیمات خود را اتخاذ کند».(خبرگزاری ایسنا – ۲۰بهمن)