نمایشهای حکومتی ۲۲بهمن که خامنه ای چندماه است برای آن بسیج و طراح کرده، به رغم دود و دمها و سرو صدای زیاد پاسداران و تبلیغات چیان ترسیده و سیلی خورد نظام، که با سیلی هنوز سرنگون نشده ایم !! صورتشان را سرخ می کنند، هم در تهران و هم شهرهای دیگر کساد و بی رونق از آب در آمد.

به نمونه هایی از گزارشهایی رسیده از این نمایشهای حکومتی تا ساعت ۱۱ و ۳۰دقیقه صبح، یعنی زمانی که مطابق دعاوی رژیم مراسم باید در اوج رونق خود باشد، جلب می کنیم:
تهران:
در تهران دستگاه تبلیغاتی رژیم تلاش کرده با اجرای نمایشهای سخیفی از قبیل حمل تابوت استکبار روی دست چهار، پنج بسیجی و یا تجمع شماری از لومپنها با کلاه شاپو و کت و شلوار مشکی تحت عنوان شرکت لوتیها در مراسم راهپیمایی، یا نمایش لوله های حلبی به جای موشک کسادی و بی رونقی نمایش را تحت الشعاع قرار دهد.
در صحنه ای نمایش مسخره سرودخوانی با عده ای دانش آموز راه انداخته‌اند که مردم هم بی اعتنا به آنها از محل عبور میکردند.
این درحالی است که رژیم روز گذشته در تهران برای کشاندن جوانان به راهپیمایی، حتی تبلیغ توزیع دوچرخه بعنوان جوایز ویژه می کرد.
گزارشها نشان می دهد که در نقاطی مثل نسیم شهر تهران به جز چند تن از عناصر حکومتی کسی حضور نداشت. در ویلاشهر هم تعدادی انگشت شمار در انزوای کامل مشغول اجرای نمایش حکومتی بودند. هم چنین خبر رسیده از خاورشهر تهران هم حاکی از کسادی نمایش حکومتی است.
اهواز:
در اهواز رژیم برای رونق دادن به نمایش خود از چند روز قبل از طریق اطلاعیه کلیه باشگاهها و تیمهای فوتبال مدارس این شهرستان را تهدید کرده بود که بایستی در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کنند. در اطلاعیه تهدید شده بود که گزارش شرکت کردن یا نکردن تیمها به شکل مکتوب و تصویری به هیأت فوتبال اهواز ارسال می شود.
بوکان:
گزارش های رسیده از بوکان حاکی سوت و کوری خیابانها و عدم حضور مردم در نمایش حکومتی است.
تبریز:
 بنابر گزارش های مختلف، مردم تبریز نمایش راهپیمایی ۲۲ بهمن رژیم در تبریز سوت و کور بود و شمار اندک حاضر هم حتی به شعارهایی که یک وانت پخش می کرد جواب نمی دادند.
قزوین:
در قزوین رژیم از اول وقت اتوبوس هایی را برای انتقال جمعیت در میدان گل ها مستقر کرده بود که کسی سوار آنها نشد و اتوبوس‌های خالی تا پایان نمایش آنجا مانده بودند.
کرمانشاه:
در کرمانشاه نمایش کساد ۲۲بهمن به صحنه اعتراض علیه رژیم تبدیل شد. پلاکاردی که یک جوان کرمانشاهی در این مراسم بلند کرده نمونه یی از این اعتراضهاست. روی این پلاکارد نوشته شده: «بیکاری گرانی تورم فقر»،
اراک:
گزارشها از اراک نیز حاکی از سوت کور بودن نمایش است. شعارهایی که از بلندگو بدون حضور جمعیت داده می شود گویای همین وضعیت است. جواب ندادن همان جمعیت ناچیز موجود به شعارها باعث شد که نفر اصلی شعار به بی اعتنایی مردم اعتراض کند.
شیراز:
در شیراز رژیم تلاش کرده بود با برگزاری نمایشی توسط شماری از رزمی کاران به مراسم کساد خود رونق دهد. اما این تلاش بی نتیجه مانده بود.
قم:
 گزارش رسیده از قم هم حاکی از برگزاری نمایش های مسخره برای جلب جمعیت به نمایش حکومتی ۲۲بهمن بود که مورد بی اعتنایی مردم قرار گرفت.
خمینی شهر:
در این شهر نیز گزارش ها حاکی از خلوت بودن خیابانها بود. حضور عده ای اندک کسادی این نمایش حکومتی را نشان می داد.
ساری:
در ساری هم بنا به گزارشها نمایش ۲۲بهمن عبارت بود از حرکت پراکنده عده ای در دسته های ۱۰، ۱۵ نفره که در خیابان راه می رفتند.
کرج:
گزارش رسیده از کرج نیز حاکی از شکست نمایش حکومتی ۲۲ بهمن بود
نجف آباد:
از نجف ها خبر رسیده که در این شهر تنها حدود صد نفر در نمایش حکومتی شرکت داشتند.
مراغه:
 گزارش تصویری از مراغه نیز نشان از کسادی نمایش حکومتی ۲۲بهمن دارد. حتی نمایش مضحک گروگانگیری آمریکایی ها توسط پاسداران هم نتوانست برای رژیم تماشاچی جمع کند.