منابع حکومتی از کاهش شدیدتر قدرت خرید و افزایش بازهم بیشتر تورم و فقر طبقه متوسط خبر دادند.

یک رسانه حکومتی نوشت: روند افزایشی تورم علاوه بر اثرگذاری بر شاخصه‌ای کلان اقتصادی، هم‌چنین روی وضعیت فقر طبقات مختلف و افزایش نابرابری‌ها اثر گذاشته و پدیده تورم باعث شده طبقات متوسط روز به‌روز قدرت خرید کمتری داشته باشند و فقر طبقه متوسط رقم بخورد.
این منبع با اشاره به این‌که طبقات متوسط که عمدتاٌ اقشار حقوق‌بگیر هستند به دلیل ثابت بودن درآمدهای خود بیشتر از همه تحت تأثیر تورم قرار می‌گیرند، افزود: شرایط تورمی در نهایت باعث افزایش سطح نابرابریها و هم‌چنین بالارفتن خط فقر می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر اینجا را بخوانید:

ایران - کاهش نمایشی تورم و فقر واقعی در سفره مردم