روز پنجشنبه ۱۴ فوریه طرح های تروریستی رژیم ایران در خاک اروپا و واکنش اتحادیه اروپا در این رابطه که در دستور کار پارلمان اروپا در استراسبورگ بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این بحث به دنبال درخواست رسمی ۶۰ نماینده پارلمان اروپا از گروه های مختلف سیاسی صورت گرفت.
چهار نماینده پارلمان اروپا که در میان آنها نایب رئیس پارلمان اروپا پاول تلیچکا Pavel، از جمهوری چک
آندرس ویستیسن Anders Vistisen نایب رئیس کمیسیون خارجی پارلمان اروپا از دانمارک،
پیتر نیدرمولر، Péter NIEDERMÜLLER نماینده پارلمان اروپا از مجارستان و نایب رئیس گروه سوسیال دمکرات
و هاینز بکر Heinz Becker نماینده پارلمان اروپا از اتریش، قرار داشتند، خواستار برگزاری این جلسه در پارلمان اروپا شدند.
در این جلسه یک کمیسر کمیسیون اروپا از سوی اتحادیه اروپا حضور داشت تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.

در این جلسه یوزو رادوش Jozo Rados نماینده پارلمان اروپا و وزیر دفاع سابق کروآسی طی سخنانی گفت: حمله سال گذشته به گردهمایی ایرانیان در پاریس، به سرنخهای حمله به بلژیک، دانمارک و جاهای دیگر راه برد. و طبعا پشت همه اینها دیپلماتهایی قرار دارند که عملا برای سرویس اطلاعاتی رژیم ایران کار میکنند. فعالیتهای آنها اخیرا بشدت افزایش یافته است. آنها هماکنون در آلبانی فعال هستند. بدلیل اینکه آنجا هم اعضای اپوزیسیون ایران حضور دارند. ما در رابطه با تروریسم و حملات رژیم ایران به معترضین صحبت میکنیم. در این کشور آزادی مطبوعات وجود ندارد. بسیاری افراد بیگناه دستگیر میشوند. بسیاری اعدام میشوند و به همین دلیل روابط اتحادیه اروپا با رژیم ایران باید مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.

ژیری پوسپیشل Jiří POSPÍŠIL نماینده پارلمان اروپا از جمهوری چک دیگر سخنران این جلسه بود . وی خطاب به: کمیسر کمیسیون اروپا گفت:‌، برای من رژیم ایران، یک رژیم استبدادی است که تلاش میکند اعمال خود علیه شهروندان اتحادیه اروپا را تداوم بخشد. این تأیید میکند که رژیم ایران یک شریک قابل اعتماد برای اتحادیه اروپا نیست. قتلهای شهروندان اتحادیه اروپا که اینجا اتفاق افتاد که به احتمال قوی رژیم ایران مسئول آن است، کاملا غیر قابل قبول هستند. و ما نباید چشممان را به این چیزها ببندیم. من استقبال میکنم که شما تحریمهایی علیه افراد مشخصی در سرویس امنیتی رژیم ایران تصویب کردید. این مهم است که در مقابله با این اقدامات خصمانه در قلمروی اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا بعنوان یک تمامیت اقدام کند.

برند کولمل Bernd KÖLMEL نماینده پارلمان اروپا از آلمان گفت:‌ ما هم اکنون در حال بررسی تهدیدات رژیم ایران برای امنیت هستیم. حوادث کنونی موارد عاجلی هستند. من از قطعنامه شورای وزیران اتحادیه اروپا در تاریخ ۸ ژانویه ۲۰۱۹ کاملا استقبال میکنم. برمبنای این قطعنامه و تصمیم، دو فرد و مدیریت امنیت داخلی وزارت اطلاعات رژیم ایران باید وارد لیست تروریستی اتحادیه اروپا شوند. برند کولمل در قسمت پایانی سخنان خود گفت: رژیم ایران باید خلع سلاح شود. و فعالیتهای موشک بالستیک این رژیم که با قطعنامه شورای امنیت ملل متحد ناهمخوان هستند باید متوقف شود.