در حالی که جلسه اف.ای.تی.اف قرار است روز یکشنبه ۲۸ بهمن در پاریس برگزاری می شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی نتوانست در رابطه با تصویب کنوانسیون پالرمو برای مقابله با پولشویی،تصمیم بگیرد و تعیین تکلیف این موضوع را به بعد موکول کرد.

آخوند صادق لاریجانی، رئیس تشخیص مصلحت نظام پس از پایان جلسه در اظهارنظر خود به بن‌بست رژیم در پیوستن به لوایح اف.ای.تی.اف اعتراف کرد و گفت: اروپایی ها در اینستکس نشان دادند چیزی که طلب می‌کنند فراتر از این حرفهاست. آیا مصلحت است با رفتارهای قلدرمآبانه غربیها در اموری هم‌چون اف.ای.تی.اف همراهی کنیم؟. 

آخوند صادق لاریجانی افزود: ما باید به این مطلب توجه داشته باشیم که در تأیید و تصویب پالرمو اگر نظری بدهیم آیا واقعاٌ آن‌چیزی است که اروپاییها از ما خواسته‌اند یا امر فراتری هم‌چون اف.ای.تی.اف را از ما توقع دارند. ما باید مصالح نظام را رعایت کنیم.