خامنه ای در دیدار با اعضای خبرگان ارتجاع با اشاره به «مواجهه با حوادث تلخ نظیر تحریم یا احتمال حرکت نظامی دشمن» خطاب به نیروهای رژیم گفت: نباید در مقابل حوادث دچار ترس و دلهره شد.

خامنه ای با اذعان به مخالفتها در درون رژیم بر سر هزینه‌های هنگفت جنگ‌افروزیهای رژیم در کشورهای منطقه گفت: کسانی که درباره حضور جمهوری اسلامی در منطقه مطالب و سخنان ناردست و نابجایی را مطرح می‌کنند در واقع در حال کمک به نقشه دشمن هستند.
ولی فقیه ارتجاع ضمن اعتراف به بحران حاد درون حاکمیت برسر تن دادن به کنوانسیونهای اف.ای.تی.اف گفت: وقتی فلان کنوانسیون یا معاهده در نظام مورد بحث است و موافقان و مخالفان استدلالها و دیدگاههای خود را مطرح می‌کنند، دو طرف نباید یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم کنند و به جان هم بیفتند.
خامنه‌ای هم‌چنین با وحشت درباره تشدید انزوای بین‌المللی رژیم گفت: دشمن واقعی ما آمریکاست.... دشمن همه امکانات و توانایی های خود را بر ضد نظام بسیج کرده و غربی ها و اروپایی ها نیز در حاشیه آنها با جمهوری اسلامی دشمنی می‌کنند. آنها در مقابل نظام دست به تهاجم حداکثری زده‌اند.