کن بلاک ول سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، طی مقاله‌ای در تاونهال، درباره انتصاب آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قضاییه خامنه‌ای نوشت: سیاستهای رژیم افراط‌گرای حاکم بر ایران به نتیجه نمی‌رسد.

کن بلا کول نوشت: انتصاب آخوند ابراهیم رئیسی بعنوان رئیس قوه قضاییه روز با محکومیت گسترده بین المللی روبه‌رو شد. بیانیه ها از سوی گروه هایی مانند عفو بین الملل سابقه رئیسی را بعنوان یکی از بیرحمترین چهره ها در تاریخ معاصر نظام ایران برجسته کرده است که مشخصاً دارای نقش کلیدی در قتل عامل ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) بوده است.
بدترین عاملان نقض حقوق بشر در ایران اغلب بخاطر جنایاتشان با ارتقا به مواضع کلیدی تر پاداش گرفته اند در حالی که با عواقب جنایاتشان در صحنه جهانی مواجه نبوده اند.
 با ارتقاء یک قاضی افراطی و کاندید ریاست جمهوری سابق، علی خامنه ای یکبار دیگر اثبات می کند که بعنوان رهبر یک حکومت بحران زده مذهبی، هیچ چاره یی ندارد جز این که چرخش جدی به سمت سرکوب بیشتر اتخاذ کند.
سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق‌بشر ملل متحد با اشاره گسترش اعتراضات مردم ایران افزود: خامنه ای بر خلاف گذشته که می گفت مقاومت ایران در حاشیه و بدون نفوذ در جامعه است مجبور به اذعان به این موضوع شد که در پشت پرده، نیروی محرکه این تظاهرات، اساساً مجاهدین خلق ایران بوده اند و حسن روحانی شخصاً از امانوئل ماکرون خواست که فعالیت های شورای ملی مقاومت در فرانسه را محدود کند.
ارتقاء رئیسی دال بر حماقت برخی محافل است که سرسختانه بدنبال ساختن افسانه اصلاح‌طلبی در حکومت ایران هستند.
کن بلاکول سپس با اشاره به جنگ‌افروزیهای منطقه‌ای و ماجراجویی موشکی رژیم از یک سو و ادامه دار بودن اعتراضات و اعتصابات از سوی دیگر، نوشت: انتصاب رئیسی بعنوان رئیس جدید قوه قضایی، به مثابه آخرین نمونه از تلاشهایی محسوب می‌‌شود که رژیم ایران برای مقابله تهدید سرنگونی توسط مردمی خشمگین و بسیار مشتاق دمکراسی انجام داده است. این رژیم هیچ انتخابی جز سرکوب برای خود متصور نمی‌بیند اما مردم ایران همچنان به تلاش خود برای تغییر کامل این رژیم ادامه می دهند.
سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل در انتها به تظاهرات هفته گذشته در واشینگتن اشاره کرد و افزود: واکنش زنده جامعه فعال ایرانی این هفته در واشنگتن به نمایش گذاشته شد و هزاران تن درحمایت از شورای ملی مقاومت و برنامه ۱۰ ماده یی آن برای ایرانی آزاد، دمکراتیک و غیر هسته یی راهپیمایی کردند.
آنها در پی رساندن پیام مردم ایران به واشنگتن بودند. در یک کلام، کاسه صبرشان لبریز شده است. آنها مردمی قوی، توانا و مصمم برای سرنگونی این رژیم شیطانی و غیرقانونی هستند. آنها شایسته حمایت اخلاقی و سیاسی از سوی کشوهای دمکراتیک در سراسر جهان هستند.