جیمز جفری، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، اخراج نیروها و شبه‌نظامیان وابسته به رژیم آخوندی در سوریه را یکی از سه پایه سیاست آمریکا در این کشور اعلام کرد.

وی ضمن تأکید بر ادامه سیاست آمریکا در پایان دادن به حضور تضمین‌دار داعش در سوریه و ایجاد یک روند سیاسی که تضمین کند آوارگان سوری به کشور و شهرهای خود بازگردند، افزود: بیرون کردن همه نیروهای تحت کنترل رژیم ایران از تمام خاک سوریه سیاست دیگر آمریکاست و تا آن زمان، نیروهای آمریکا به تعداد بسیار محدود به حضورشان در شمال شرقی التنف برای پاکسازی و باثبات سازی منطقه ادامه خواهند داد.