شمار قربانیان سیل به بیش از ۲۰۰ تن میرسد اما رژیم آخوندی در وحشت از خشم مردم آمار واقعی را پنهان میکند.
فراخوان خانم رجوی به تشکیل شوراهای مردمی برای مقابله با سیل و عوارض مصیبت بار آن.

درحالیکه شمار قربانیان سیل در شهرهای مختلف کشور به بیش از ۲۰۰ نفر میرسد که بخش زیادی از آن متعلق به شیراز است، رژیم آخوندی آمار واقعی را در وحشت از خشم مردم پنهان میکند.
 تاخیر و تعلل رژیم در کمک رسانی و نجات کسانی که در محاصره سیل گرفتار شده اند برشمار قربانیان افزوده است. از این رو رژیم با انواع ترفندها میخواهد ابعاد خسارتها را بسیار کمتر جلوه بدهد. به همین منظور در بسیاری از شهرها بخصوص شیراز، نیروهای سرکوبگر از نزدیک شدن مردم به بیمارستانها جلوگیری میکنند.
تناقض گویی و انکار و تکذیب های کارگزاران رژیم برای لاپوشانی شمار واقعی جان باختگان، تمسخر مردم را برانگیخته است.
در روز ۲۸ اسفند فرمانده انتظامی خراسان شمالی از دو کشته خبر داد. در دوم فروردین خبرگزاری رسمی رژیم جان باختن دو کودک را در استان گلستان گزارش کرد. در همین روز رئیس پزشکی قانونی مازندران ۵ کشته و یک مفقود را در این استان اعلام کرد. اما سرکردگان رژیم در روزهای بعد با وقاحت منکر این آمار و ارقام شدند.
از سوی دیگر تعداد قابل توجهی در شهرهای مختلف مفقود شده‌اند و از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. شاهدان عینی می گویند اجساد قربانیان در میان گل و لای باقی مانده اما هیچ تلاش موثری از سوی رژیم برای پیدا کردن آنها به عمل نمی آید. مردم با امکانات اولیه خود در جستجوی قربانیان و مفقودان هستند.
خانم مریم رجوی با تجدید تسلیت‌ به مردم مصیبت زده، عموم هموطنان را به همیاری ملی برای نجات محاصره شدگان در سیل و پیدا کردن مفقودان و کمک به آسیب دیدگان فراخواند. وی از همه مردم بویژه جوانان خواست با تشکیل شوراهای مردمی در هر شهر و محله و روستا با سیل و عوارض مصیبت بار آن مقابله کنند. این تنها راه غلبه بر عوارض سیل ویرانگر است.
خانم رجوی بار دیگر تأکید کرد، امکانات سپاه و بسیج و ارتش و دستگاههای حکومتی که سرقت شده از مردم ماست، باید در اختیار مردم قرار بگیرد تا خود خرابی‌ها را مرمت و از گسترش ویرانی‌ها جلوگیری کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۷ فروردین ۱۳۹۸( ۲۷ مارس ۲۰۱۹)