برلین –آسو شیتدپرس۲۶مارس ۲۰۱۹(۶فروردین۹۸)ـ یک دادگاه آلمان به هفته نامه اشپیگل دستور داده است عبارات مقاله‌یی که گفته است یک گروه اپوزیسیون ایرانی تبعیدی در «شکنجه» و «ترور روانی» دست داشته را حذف کند. دادگاه می‌گوید که این مقاله این اتهامات را اثبات نکرده است.

دادگاه کشوری هامبورگ در حکم خود گفته است که اگر اشپیگل این عبارات در مورد محل استقرار مجاهدین خلق ایران در آلبانی را حذف نکند؛ این مجله را ۲۵۰۰۰۰یورو (حدود۲۸۲۰۰۰دلار) جریمه خواهد کرد....
مجاهدین خلق از این حکم استقبال کرده اند و می گویند که این مقاله «انبوهی دروغ و دعاوی جعلی علیه این گروه پخش کرده است».
این حکم در زمان سختی برای اشپیگل صادر شد. زیرا یک تحقیقات داخلی در ماه دسامبر فاش کرد که یک گزارشگر معروف این مجله بخش هایی از داستانهای متعددی را جعل کرده است.
گزارش آسو شیتدپرس در باره دستور دادگاه به اشپیگل که از برلین مخابره شد توسط رسانه های مختلف منتشر شد . ازجمله نیویورک تایمز در روز ۲۶مارس ۲۰۱۹ تحت عنوان «به مجله آلمانی دستور داده شد تا ادعاها در مورد یک گروه ایرانی را پس بگیرد»، نوشت: یک دادگاه آلمان به اشپیگل دستور داد عبارات مقاله‌ای که گفته است یک گروه اپوزیسیون ایرانی تبعیدی در «شکنجه» و «ترور روانی» دست داشته را حذف کند. دادگاه می‌گویدکه این مقاله این اتهامات را اثبات نکرده است....

واشینگتن پست (۲۶مارس) نیز گزارش مخابره شده توسط آسوشیتدپرس منعکس کرد و زیرعنوان دستور دادگاهی در آلمان به اشپیگل برای پس گرفتن دعاوی علیه گروه ایرانی، از جمله می نویسد: دادگاه هامبورگ در حکم خود گفته است اگر اشپیگل عبارات مقاله‌ای که گفته است یک گروه اپوزیسیون ایرانی تبعیدی در «شکنجه» و “ترور روانی» دست داشته را حذف نکند، این مجله را ۲۵۰۰۰۰ یورو ( حدود۲۸۲۰۰۰دلار) جریمه خواهد کرد.