مقاومت ایران همواره نقش هلال احمر و دستگاههای به ظاهر مدنی را در سرکوب و تروریسم افشا کرده است.

پاسدار سرتیپ سعید قاسمی روز ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ برای اولین بار اعتراف کرد که سپاه پاسداران در بوسنی تحت عنوان هلال احمر عمل میکرده و با القاعده در ارتباط بوده است. متعاقبا سپاه پاسداران و هلال احمر رژیم آخوندی در وحشت از عواقب بین المللی فاش شدن این واقعیت آنهم از زبان پاسداری که مدتها در بوسنی حضور داشته، بطور ناموفقی در صدد تکذیب و رفع و رجوع اظهارات پاسدار قاسمی بر آمدند. اظهاراتی که روز ۲۸ فروردین، توسط پاسدار حسین الله کرم سرکرده باند موسوم به انصارحزب الله بار دیگر مورد تائید قرار گرفت.
مقاومت ایران طی چهاردهه گذشته بارها فاش کرده که این رژیم چگونه هلال احمر و دیگر دستگاههای به ظاهر مدنی را در خدمت سرکوب داخلی و صدور تروریسم و چپاول اموال مردم به کار گرفته است. هلال احمر همواره ابزار دست سپاه پاسداران در دست اندازیهای جنایتکارانه و تروریستی اش به کشورهای منطقه بوده است.
خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران در سخنان خود در همبستگی با سیلزدگان در ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ هلال احمر را ابزاری برای صدور ارتجاع و تروریسم توصیف کرد و گفت «شهرداری ها، نهادهای امنیتی و بنگاهای چپاول اند. استانداریها برای تامین امنیت رژیم اند. هلال احمر برای صدور ارتجاع و تروریسم است. کمیته امداد برای سوریه و افغانستان است و تمامی نهادهای امکانات کشور هیچ یک برای حفاظت از مردم نیست، بلکه برای حفظ رژیم ولایت فقیه است»،
سازمان مجاهدین خلق ایران در اطلاعیه ای در ۱۳ مرداد ۱۳۶۶ تحت عنوان «افشای جزئیات و عوامل طرح تروریستی و آشوبگرانه‌ی رژیم خمینی در مکه» که باعث کشته شدن صدها تن از حجاج شد نوشت: رژیم آخوندها برای اجرای این طرح بسیاری از سردمداران و مقامات مهم رژیم از جمله تعدادی از وزرا، سرکردگان سپاه، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، و یوسف وحیدی دستجردی رییس هلال احمر را به مکه اعزام کرده است.
مقاومت ایران پیش از این، یک نامه سری از شورای عالی امنیت رژیم خطاب به نوربالا رییس هلال احمر در ۳۰ فروردین ۱۳۸۲را فاش کرد که نشان میدهد هلال احمر چیزی جز آلت دست سپاه پاسداران و نیروی قدس نیست. این نامه که امضای علی ربیعی دبیر اجرایی شورای عالی امنیت را داشت تصمیمات «شورای سیاستگزاری عراق که به تایید» خاتمی رییس جمهور ارتجاع رسیده بود را به رییس هلال احمر ابلاغ میکند که بر اساس آن «نیازمندیهای فوری مردم عراق توسط نیروی قدس مشخص» و «هلال احمر مسئول جمع آوری کمکهای مردمی» میشود و«کمکها با هماهنگی نیروی قدس به داخل عراق منتقل خواهد شد».
مقاومت ایران در اطلاعیه ۲۹ فروردین۱۳۸۳اعلام کرد «روز ۱۷فروردین، شوشتری زاده رییس هلال احمر رژیم بدستور خامنه ای به همراه یک اکیپ وزارت اطلاعات و نیروی قدس تحت عنوان هلال احمر، از تهران به کربلا و بغداد رفت».
در اطلاعیه ۹ فروردین ۱۳۹۴ مقاومت ایران اعلام کرد «یکی از طرحهای نیروی قدس برای باز کردن راه ورود به یمن فعال کردن هلال احمر رژیم بود تا در پوش کمکهای انساندوستانه و ایجاد بیمارستان و رساندن کمکهای دارویی بتواند راه ورود رژیم به این کشور را باز کند. از این طریق تلاش کرد افرادی را برای شبکه های تروریستی خود عضوگیری کند». و در اطلاعیه دیگری در ۴خرداد ۱۳۸۳ از انتقال فرماندهان حوثی بین ایران و یمن با هواپیماهایی تحت پوش کمکهای هلال احمر پرده برداشت.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹فروردین ۱۳۹۸(۱۸ آوریل ۲۰۱۹)