آدام ارلی، سفیر سابق آمریکا در بحرین و سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا در مطلبی با عنوان «رویارویی با ایران» در نشنال اینترست، تأکید کرد که علت اصلی ماندگاری مجاهدین، حمایت مردمی از آنان در ایران است.

آدام ارلی می نویسد: حمایت داخلی در ایران علت اصلی ماندگاری مجاهدین خلق است.
در سال ۶۷ پس از این که خمینی جام زهر آتش بس را سرکشید، نگران آسیب پذیری رژیمش در برابر ناآرامیهای مردمی به خاطر حدود یک میلیون کشته در ادامه دادن به جنگ بود و به همین خاطر فرمان قتل عام خونین سی هزار زندانی سیاسی را که اغلب آنها از مجاهدین بودند، صادر کرد.
رژیم ایران در دیماه ۹۶ با اعتراضات بی سابقه در سراسر ایران مواجه شد. شواهد ویدئویی از داخل ایران نشان میدهد که معترضانی که از حامیان مجاهدین هستند، تصاویری از خانم مریم رجوی از پلهای اتوبانها آویزان میکنند و بنرهایی رادر حمایت از مجاهدین و علیه رژیم در شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان، مشهد و حتی قم نصب می‌کنند. آنها جان خود را به خطر می‌اندازند، دستگیر می‌شوند و در معرض اعدام قرار می‌گیرند اما پایداری می‌کنند.
سخنگوی سابق وزارت خارجه آمریکا می‌نویسد: میزان وسواس رژیم ایران در شیطان سازی علیه مجاهدین خلق نشان می‌دهد که مجاهدین از حمایت برخوردارند. حسن روحانی کمتر از یکماه بعد از شروع اعتراضات در ایران از امانوئل ماکرون خواست مجاهدین را که یک تهدید برای جمهور اسلامی محسوب می‌شوند، محدود کند ولی ماکرون امتناع کرد.
حداقل سه اقدام تروریستی سنگین علیه مجاهدین خلق در ایالات متحده، آلبانی و فرانسه در سال ۲۰۱۸ افشا شد. این کافی است که بگوییم حمایت پایه یی از مجاهدین خلق فقط در واشنگتن، پاریس یا هر پایتخت دیگر نیست. این حمایت در قلب و ضمیر ایرانیانی است که برای سیاستهای بی رحمانه رژیم جنایتکار و وقیح حاکم بر ایران یک هدف بوده و هستند.