فضیحت ورود وحوش موسوم به حشدالشعبی از عراق به مناطق سیل زده توسط پاسدار قاسم سلیمانی و نفرت عمومی نسبت به وحوش وارداتی،نمایندگان مجلس ارتجاع را هم وادار به طعنه زدن به این کار کرده است.

حسین‌زاده، عضو مجلس ارتجاع از نقده، در حساب توییتر نوشته است: «آیا ارتش و سپاه به اندازه کافی نیرو نداشت؟ آیا فراخوان مردمی دادیم و کسی نیامد که حشدالشعبی و فاطمیون وارد مناطق سیل‌زده شدند؟ گیرم که نیاز بود، چرا بدون اطلاع و مجوز دولت و مجلس؟».
سخنگوی مجاهدین هفته گذشته در مورد شبه نظامیان وارداتی پاسدار قاسم سلیمانی از عراق و افغانستان و پاکستان گفت: نباید به آنها هیچگونه فرصت ارعاب و مداخله در کارهای مردم داده شود بلکه باید به هر ترتیب که امکانپذیر است علیه آنها اقدام و اعتراض کرد.