خامنه ای در نخستین اقدام پس از لیست گذاری سپاه پاسداران، پاسدار جعفری سرکرده سپاه را برکنار و پاسدار سلامی را با ارتقاء به درجه سرلشگری به فرماندهی سپاه جهل و جنایت گماشت و در حکم دیگری پاسدار جعفری را به طرز مسخره ای به مسئولیت «قرارگاه فرهنگی اجتماعی» سپاه پاسداران گماشت.

سخنگوی مجاهدین در این باره گفت: خامنه ای به این وسیله نخستین رسید دریافت کلان ضربه پس از لیست گذاری سپاه را علنی کرد.
خامنه ای در حکم صادره برای پاسدار جعفری صراحتاً بریدگی او را برملا کرده و تصریح میکند که پس از ابراز تمایل وی به کارهای فرهنگی این حکم را صادر کرده است.
از این پیشتر، سرکرده سابق سپاه پاسداران در زمان جنگ ضدمیهنی پاسدار محسن رضایی نیز پس از بریدگی در اثر زهر آتش بس به گفته خودش به کارهای فرهنگی روی آورده و با گرفتن یک دکترای قلابی به عنوان دکتر محسن رضایی به سمت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گماشته شد.

تلویزیون رژیم:‌ جانشین سرکرده کل سپاه پاسداران -۱۶شهریور ۹۲
شما ملاحظه بفرمایید از ۱۷هزار شهید تروری که در چند روز گذشته یادواره تجدید از اونها برگزار شد ۱۶هزارنفراز این شهدای ترور توسط گروهک مجاهدین به‌شهادت رسیدند، این درصد بسیار بالایی است.

 عملیاتهای متعددی اینها انجام دادن چه عملیات مرصاد که ازدید اونها فروغ جاویدان نامیده میشه، این عملیات بسیار سنگینی بود

به‌ اندازه قتل‌عامهای ناشی از تهاجم هسته‌یی آمریکا به ناکازاکی و هیروشیما اینها کشته گرفتند از مردم ایران و عراق،

شما دقیقاً واقف هستید که اینها بودند که با جاسوسی در محیط هسته‌یی ما یک فضای خیالی و موهومی و تصنعی در نظام بین‌الملل نسبت به فعالیت هسته‌یی ما ایجاد کردند و هرآنچه که امروز ملت ایران از تحریم از کاهش تعاملات جهانی و تأثیرات.