اسامی ۲۸ تن از زندانیان سیاسی که سال ۱۳۹۷ دستگیر شده اند.
فراخوان به تعیین هیئت بین المللی برای دیدار با دستگیر شدگان و زندانهای فاشیسم دینی

آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات آخوندها روز ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ با سرهم کردن یک مشت دعاوی مسخره و دهان پرکن مانند اینکه گشتاپوی ملایان در سال گذشته با ”ریل گذاری” خامنه ای ”حماسه اطلاعاتی” خلق کرده است تلاش کرد به نیروهای سرخورده رژیم پس از نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران روحیه بدهد. وی از جمله گفت ”در یک سال گذشته با ۱۱۶ تیم مرتبط با سازمان مجاهدین برخورد شده” است.
مقاومت ایران همان روز با تاکید بر اینکه دستگیریهای سال گذشته بسا بیشتر از آمار رئیس مافیای ترور و آدمکشی ملایان است اعلام کرد رژیم آخوندی باید اسامی همه دستگیرشدگان را منتشر کند.
در همین رابطه سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۲۸ تن از دستگیر شدگان سال ۱۳۹۷ که همچنان در زندان بسر می برند را بشرح زیر اعلام کرد و خواستار اقدام فوری بین المللی برای آزادی آنان شد:

۱.    فرشاد اعتمادی فر گچساران ۲۴ ساله، خرداد ۱۳۹۷
۲.    امید جاوید نسب، گچساران،۲۰ ساله خرداد ۱۳۹۷
۳.    فرشاد، گچساران ۲۱ ساله خرداد ۱۳۹۷
۴.    فرشید بهاران، یاسوج، ۲۱ ساله خرداد ۱۳۹۷
۵.    مهرزاد بهاران، یاسوج،۲۷ ساله خرداد ۱۳۹۷
۶.    امیر رامین فرد، تبریز ۳۸ ساله خرداد ۱۳۹۷
۷.    شهیاد قنواتی، اهواز،۳۲ ساله شهریور ۱۳۹۷
۸.    افشین برزگر جمشیدی، ۲۹ ساله، شهریور۱۳۹۷
۹.    مجید محمودیان، تبریز،۳۷ ساله شهریور ۱۳۹۷
۱۰.    محمد رضا حسن ملکی، سمنان۳۳ ساله مهر ۱۳۹۷
۱۱.    زریر هادی پور، کوهدشت، ۵۶ ساله مهر ۱۳۹۷
۱۲.    فرهنگ خورشیدی، کوهدشت، ۴۱ ساله مهر ۱۳۹۷
۱۳.    علیرضا برزگر، کرج،۴۰ ساله مهر ۱۳۹۷
۱۴.    پوریا وحیدیان، تهران آبان ۱۳۹۷
۱۵.    منوچهر فرهادی، اصفهان ۵۰ ساله، بهمن ۱۳۹۷
۱۶.    سید مهدی وفایی، تهران۳۵ ساله بهمن ۱۳۹۷
۱۷.    حسین نوری درخشان، تهران،۳۶ ساله بهمن ۱۳۹۷
۱۸.    حمید کاشانی، قائمشهر، بهمن ۱۳۹۷
۱۹.    وحید بنی عامریان، تهران،۲۶ ساله اسفند ۱۳۹۷
۲۰.    پویا قبادی، تهران ۲۶ساله اسفند ۱۳۹۷
۲۱.    سینا ظهیری، تهران ۳۶ ساله اسفند ۱۳۹۶
۲۲.    محسن فرید، تهران،۴۴ساله اسفند ۱۳۹۷
۲۳و۲۴. پارسا صدیقی همدانی ۲۲ساله به همراه خواهرش، ارومیه اسفند ۱۳۹۷
۲۵. ابراهیم خلیل صدیقی همدانی، ارومیه۶۰ ساله اسفند ۱۳۹۷
۲۶. افشین شهسواری، تهران،۲۷ساله اسفند ۱۳۹۷
۲۷. عباس شهبازی، اهواز،۴۱ساله اسفند ۱۳۹۷
۲۸. نجاح انور حمیدی، اهواز، ۶۰ ساله اسفند ۱۳۹۷

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران روز ۳۰ فروردین ۱۳۹۸خواستار اقدام فوری دبیر کل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر برای آزادی این دستگیر شدگان و تعیین هیاتهایی برای بازدید از زندانهای رژیم و دیدار با زندانیان سیاسی شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸(۲۳ آوریل ۲۰۱۹)