روز شنبه ۷ اردیبهشت جمعی از ایرانیان آزاده در یوتوبری، با برگزاری یک تجمع در مرکز شهر همبستگی و همدردی خود را با هموطنان سیل زده در سراسر میهن اعلام کردند.