سفارت آمریکا در عراق در خبری راجع به فساد حکومتی در ایران ثروت اندوزی خامنه‌ای را ۲۰۰ میلیارد دلار برآوْرد کرد.

سفارت آمریکا در بغداد در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: فساد از صدر تا ذیل همه ارگانهای رژیم ایران را فرا گرفته و در شرایطی که بسیاری از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، تروت اندوزی خامنه‌ای به تنهایی ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
سفارت آمریکا در ادامه می نویسد: خبرگزاری رویترز، شش سال پیش در یک گزارش تحقیقی ثروت خامنه‌ای را ۹۵ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود که ظرف شش سال بیش از دو برابر شده است.

اشاره این منبع به گزارش رویترز در آبانماه سال ۱۳۹۲ است که در یک گزارش تحقیقی تحت عنوان امپراطوری خامنه ای نوشت: خامنه‌ای یک امپراتوری ۹۵ میلیارد دلاری را کنترل می‌کند.
رویترز که به یک تحقیق شش ماهه دست‌زده بود، افزود: سرمایه این ستاد از طریق توقیف مال و اموال هزاران نفر از مردم ایران به ویژه اقلیتهای مذهبی به‌دست آمده و علاوه بر اینها تصرف دارایی شیعیان و تاجران و ایرانیانی که در خارج زندگی می‌کنند را نیز شامل می‌شود...
شایان یادآوری است که اموال مجاهدین شهید و زندانی و اموال و املاک و خانه های پدری آنها و مجاهدان آزادی و هواداران مجاهدین طیق اسناد موجود توسط نهادهای غارتگر خامنه ای مصادره شده است.
رویترز در ادامه این گزارش افزود: چنگال خامنه‌ای بر قدرت، در زمینه سیاسی و بر نیروهای نظامی سالهاست که مشخص است، اما این تحقیق نشان می دهد که بعد سومی هم هست که شخص خامنه ای آن را در دست دارد و آن در زمینه اقتصادی است
به گزارش رویترز در سال ۱۳۹۲«رقم ۹۵میلیارد دلاری امپراتوری مالی خامنه ای چیزی حدود چهل درصد بیشتر از صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۹۱است» و این امپراتوری اقتصادی را تنها یک نفر کنترل و اداره می‌کند و آن خود خامنه‌ای است...
به‌نوشته رویترز، «این ثروت انبوه، خامنه‌ای را از این که ازطریق مجلس و بودجه رسمی کشور مخارج کلان خود را تأمین کند، بی نیاز کرده و او بدینوسیله می تواند فارغ از هرگونه کشمکش سیاسی چنین ثروت بی حسابی را در کنترل خود داشته باشد.

هادی العامری، مهره دستبوس و سرسپرده خلیفه ارتجاع در عراق که نام او در فهرست سی و دوهزار مزدور حقوق بگیر حکومت آخوندی درسالهای گذشته توسط مقاومت ایران افشا شده است، به دنبال انتشار بیانیه سفارت آمریکا در بغداد که ثروت خامنه ای را ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود با سوز و گداز این گزارش را «توهین آمیز» خواند. باند وابسته به هادی عامری درسایت خود با غیظ و خالی بندی، خواستار «فراخواندن کاردار سفارت آمریکا و تقدیم نامه‌ اعتراضی شدید» نسبت به اعلام ثروت اندوزی ۲۰۰میلیارد دلاری خامنه ای توسط سفارت ایالات متحده گردید.
منابع عربی ضمن بازتاب این واکنش پر غیظ هادی عامری، گزارش قبلی رویترز در زمینه فساد حکومتی در ایران را یاد آوری کرده و نوشتند: رویترز در گزارشی درباره آخوندهای مال‌اندوز ایرانی، از خامنه‌ای به عنوان کسی یاد کرده بود که با ۹۵ میلیارد دلار در صدر این فهرست قرار می‌گیرد.