ظریف وزیر خارجه آخوندها در آمریکا، با درماندگی به تشبثات سبک‌سرانه برای پیدا کردن راهی با رئیس جمهور آمریکا ادامه میدهد.

او با سخافت سعی میکند حساب جان بولتون مشاور امنیت ملی را از دونالد ترامپ جدا نموده و اتهام جنگ‌طلبی و تغییر رژیم را متوجه بولتون سازد که در اجتماعات مجاهدین و مقاومت ایران سخنرانی کرده است.
وزیرخارجه آخوندها در مصاحبه با فاکس نیوز گفت بولتون و بن سلمان و بن زائد و اسراییل میخواهند رژیم ایران را تغییر دهند.آنها می‌خواهند آمریکا را به جنگ بکشانند و در آن منفعت دارند ولی پرزیدنت ترامپ خواستار این نیست زیرا درکارزار انتخاباتی قول داد آمریکا را وارد جنگ دیگری نکند. اما نیت پرزیدنت ترامپ این است که فشار ماکزیمم وارد کند تا رژیم ایران به زانو در بیاید و تسلیم شود.

تلویزیون فاکس نیوز:‌
مجری:پس شما فکر میکنید این اسرائیل و بولتون و بن سلمان
ظریف: عربستان سعودی و امارات متحده عربی
مجری: همه آنها تلاش می کنند که رژیم ایران را تغییر دهند.
ظریف: دستکم. دستکم. همه آنها نشان داده اند در کشاندن آمریکا به یک جنگ منفعت دارند. من معتقد نیستم که پرزیدنت ترامپ خواستار انجام این کار باشد من معتقدم پرزیدنت ترامپ وارد کارزار انتخاباتی شد قول داد که آمریکا را وارد جنگ دیگری نکند اما معتقدم نیت پرزیدنت ترامپ این است که فشار ماکزیمم را بر ایران وارد کند تا ایران را به زانو در آورد و تسلیم کند.
به این ترتیب وزیرخارجه آخوندها در سفر به آمریکا قبل از هر چیز خواهان کسب اطمینان از این است که آمریکا با رژیم وارد قهر و جنگ نخواهد شد. خامنه ای سیاست خود را بر این اساس تنظیم کرده بود که آمریکا با رژیم وارد جنگ نمی‌شود و رژیم هم مذاکره نمیکند تا دوره ترامپ بسر آید. آخوند روحانی نیز اخیراً کارگزاران رژیم را تسلی داد که ترامپ رفتنی است.
 سیاست رژیم بر این بوده است که به امید نرسیدن ترامپ به دور دوم ریاست جمهوری، هر طور شده با رویکرد از این ستون به آن ستون خود را تا پایان دوره اول، بکشاند.

باشگاه خبرنگاران وزارت اطلاعات آخوندی گزارش کرد: بررسی‌ها حاکی از آن است که مریم رجوی نقش پررنگی در شستشوی مغزی ترامپ علیه ایران داشته است.

باشگاه خبرنگاران اطلاعات آخوندها با همان ادبیات ننگین شکنجه‌گران و بازجویان و آخوندهای لومپن می‌نویسد که مریم رجوی با پچ‌پچ های خود مغز کودک عظیم الجثه را شستشو داده است!.
تاکنون بازجویان و شکنجه‌گران شاه و شیخ و اراذلی از قبیل مالکی و موفق ربیعی مدعی بودند که مجاهدین نفرات خودشان شستشوی مغزی می‌دهند، اکنون اطلاعات آخوندها در یک رکورد جدید مدعی است که رئیس‌جمهور آمریکا را هم مریم شستشوی مغزی داده است!.
اما درد اصلی رژیم همچنانکه باشگاه خبرنگارانش نوشته این است که: «جولیانی در ورشو با ایراد سخنان تند، بیان کرد که آمریکا باید دولت ایران را سرنگون و رجوی را جایگزین آن‌ها کند.
باشگاه خبرنگاران رژیم مدعیست مجاهدین از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ طی ۷ سال بیش از ۳۳۰ هزار دلار برای کمک‌های سیاسی به مقامات آمریکایی صرف کرده‌اند. مجاهدین از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ بیش از ۳۳۰ هزار دلار برای کمک‌های سیاسی به مقامات آمریکایی صرف کرده‌اند».

به نوشته باشگاه خبرنگاران اطلاعات آخوندها: شاید بولتون بانفوذترین شخصیتی است که ارتباط نزدیکی با مجاهدین دارد؛ اما او تنها نیست. امضا‌کنندگان نامه‌ای که در سال ۲۰۱۷ خطاب به ترامپ نوشته شد، شامل دموکرات‌ها نیز بوده است. شخصیت های آمریکایی امضاکننده این نامه خواستار تغییر سیاست، تغییر رژیم در ایران و حمایت از مردم و مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران شده بودند.