خامنه‌ای به سرکردگان و ایادی ترسیده نظام دلداری داد که جنگی نخواهد شد/ سخنگوی مجاهدین:‌جنگ اصلی با نظام ولایت و نجاست، جنگ مردم ایران و ارتش آزادی و کانون‌های شورشی است. 

برای مطالعه این مطلب

اینجا را کلیک کنید