فراخوان به اقدام فوری بین المللی برای نجات جان زندانیان سیاسی

روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ بیدادگاهی در تهران به ریاست سر دژخیم محمد مقیسه ای، یک زندانی سیاسی به نام عبداله قاسم پور را به اتهام آخوند ساخته ”بغی”، ”اجتماع و تبانی علیه نظام” و ”عضویت و تبلیغ و همکاری با سازمان مجاهدین” به اعدام محکوم کرد.
این بیدادگاه سه زندانی دیگر بنامهای محمدحسین قاسم پور(برادر عبدالله قاسم پور)، علیرضا حبیبیان(ز اقوام برادران قاسم پور) و اکبر دلیر را با اتهامات مشابهی به ۵ سال و نیم زندان محکوم کرد. این چهار زندانی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر و به زندان اوین منتقل شده بودند.
آخوند جنایتکار محمد مقیسه ای (ناصریان) سردژخیمی است که از دهه۶۰ به بازجویی و شکنجه زندانیان سیاسی اشتغال داشته و در جریان قتل عام سال ۱۳۶۷ زندانیان را در زندان گوهردشت گروه گروه روانه جوخه های اعدام کرد. مقاومت ایران در کتاب ”جنایت علیه بشریت” در سال ۱۳۸۰ و در کتاب ”برخاک افتادگان برای آزادی، لیست ۲۰هزار تن از شهیدان مجاهد خلق” در سال ۱۳۸۵ضمن برشمردن پاره ای از جنایتهای مقیسه‌ای، او را در لیست کسانی اعلام کرد که بخاطر جنایت علیه بشریت باید محاکمه شوند.
در شرایطی که رژیم آخوندی از مقابله با خیزشهای اجتماعی و فعالیتهای فزاینده کانونهای شورشی و شوراهای مقاومت ناتوان مانده است، مذبوحانه تلاش میکند با دستگیریهای گسترده و احکام جنایتکارانه اعدام و زندانهای طولانی مدت و ایجاد رعب و وحشت اوضاع را کنترل کرده و از بالا گرفتن قیامهای مردمی جلوگیری کند.
آخوند علوی وزیر اطلاعات آخوندها در ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ از دستگیری ۱۱۶ تیم مرتبط با سازمان مجاهدین و مدیر کل اطلاعات رژیم در آذربایجان شرقی در چهارم اردیبهشت ۱۳۹۸ از دستگیری و برخورد با ۱۱۰ تن از مجاهدین در این استان خبر داد. سازمان مجاهدین خلق ایران در ۳ و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ اسامی ۳۹ تن از دستگیر شدگان را اعلام کرد.
مقاومت ایران دبیرکل، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای نجات جان عبداله قاسم پور و دیگر زندانیان سیاسی که در معرض شکنجه و اعدام و زندانهای طولانی مدت قرار دارند فرا خواند و خواستار تعیین هیاتهایی برای بازدید از زندانهای رژیم آخوندی و دیدار با زندانیان سیاسی شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
اول خرداد۱۳۹۸(۲۲می ۲۰۱۹)