مریم رجوی: اتحادیه اروپا باید رژیم ملایان را مورد تحریم‌های همه‌جانبه قرار دهد.

خواست عموم مردم، سرنگونی تمامیت رژیم است، حق مردم برای مقاومت باید برسمیت شناخته شود.

روز شنبه ۲۵خرداد۱۳۹۸(۱۵ژوئن ۲۰۱۹)، هزاران ایرانی در تظاهرات بزرگی در بروکسل گرد آمدند تا نقض وحشیانه حقوق‌بشر در ایران و تروریسم و جنگ افروزی رژیم در منطقه را محکوم نموده و از مقاومت ایران و رییس‌جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی حمایت کنند. تظاهرکنندگان پشتیبانی خود را از سازمان مجاهدین خلق ایران و کانونهای شورشی اعلام می‌کنند و در میدان شومان تجمع و سپس راهپیمایی می‌کنند. خانم مریم رجوی در یک پیام ویدئویی خطاب به تظاهر کنندگان گفت:
«... رژیم پوسیده ولایت فقیه در محاصره یک جامعه به ‌شدت معترض و به‌ستوه آمده است. کار به آنجا رسیده که مانند اواخر رژیم شاه، نمایندگان مجلس ارتجاع، پشت سر هم در مجلس همین رژیم ٬٬زنگ خطر٬٬ را به صدا در می آورند و نسبت به فاجعه ای که در تقدیر رژیمشان است، هشدار میدهند.... آخوند روحانی و وزرایش هم میگویند که در چهل سال گذشته اوضاع رژیم هیچ‌گاه به‌این وخامت نبوده است».
خانم رجوی افزود: مردم ایران «سرنگونی تمامیت رژیم را می‌خواهند و فریاد می‌کشند حال اگر کسی می‌تواند،‌ رفتار فاشیسم دینی و ولایت فقیه را با مشوقهای اقتصادی و سیاسی تغییر بدهد، به شرط اینکه حقوق بشر و حق حاکمیت مردم ایران قربانی نشود، ما به غایت استقبال می‌کنیم و می‌گوییم هر اندازه که می‌توانید رفتار این رژیم را تغییر بدهید...».
ایشان در پیامشان گفتند: «محافل طرفدار همین رژیم و کسانی که در ادامه همین رژیم منفعت دارند، به‌بهانه نگرانی از وقوع جنگ، امتیاز دادن به‌رژیم و استمالت از قاتلان حاکم بر ایران را تبلیغ می‌کنند».
خانم رجوی تاکید کرد: «راهکار رژیم برای حفظ خودش در بحران مرگبار سرنگونی، شیطان سازی از مجاهدین و مقاومت ایران بعنوان خطر اصلی است که به تروریسم راه می‌برد. با شیطان‌سازی باید میز را طوری چید تا نتیجه گرفت که همین رژیم بهتر است و مردم ایران سزاوار همین رژیم هستند. باید به همین رژیم تن بدهند».
خانم رجوی در پایان پیامشان گفتند: «توطئه‌های تروریستی در کشورهای اروپایی و بمب‌گذاری رژیم در آلبانی و فرانسه،‌ همچنین دستگیری مزدوران و اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم و اخراج چهار دیپلمات -تروریست دیگر در یکسال گذشته،‌ اثبات افشاگری‌های مکرر مقاومت ایران بود که سفارت‌خانه‌های این رژیم در اروپا مراکز طراحی و اجرای توطئه‌های جنایتکارانه است... لذا ما اتحادیه اروپا را فرا می‌خوانیم که دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران را مورد تحریم‌های همه‌جانبه قرار دهد و سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد. مزدوران بایستی محاکمه و مجازات و اخراج شوند. سران این رژیم باید در دادگاه بین المللی پاسخگوی جنایتهایشان در حق مردم ایران و بویژه قتل عام زندانیان سیاسی باشند».
در میان سخنرانان این تظاهرات می‌توان از جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا؛ اینگرید بتانکور گروگان سابق و کاندید انتخابات رئیس جمهوری کلمبیا، آلخو ویدال کوادراس، معاون پیشین پارلمان اروپا و رئیس بنیاد در جستجوی عدالت؛ استرون استیونسون هماهنگ کننده کارزار برای تغییر در ایران و آقای مارک دمسماکر نماینده پارلمان اروپا از بلژیک نام برد.

دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ (۱۵ ژوئن ۲۰۱۹)