رئیس جمهور آمریکا رژیم آخوندی را یک حکومت تروریستی و اولین حامی تروریسم در جهان توصیف کرد و گفت آمریکا در برابر این رژیم بسیار آماده است.

دونالد ترامپ که درکاخ سفید قبل ار حرکت برای شرکت در نخستین سخنرانی ا نتخاباتی اش در فلوریدا صحبت می کرد گفت: من آمریکا را از فاجعه آمیزترین توافق با این رژیم خارج کردم و سخت ترین تحریمها را برآن اعمال کرده ام.
وی اضافه کرد: ما در رابطه با رژیم ایران بسیار آماده ایم. بگذارید ببینم که چه چیزی روی خواهد داد. در هر شقی از تحولات ما کاملا آماده ایم و حواسمان به رژیم ایران هست. ما دستگاهمان را بسیار خوب چیده ایم و موضوعات بسیار زیادی را در رابطه با رژیم ایران به پیش می بریم. شما باید ببنید که عملکرد رژیم ایران چگونه بوده است، من راجع به یک هفته گذشته صحبت نمی کنم و عملکرد آنها را درطی سالیان طولانی در نظر دارم. این رژیم یک حکومت تروریستی است. اما اوباما آن توافق (اتمی) وحشتناک را با آنها امضا کرد.
ترامپ در سخنرانی خود در فلوریدا نیز گفت: من آمریکا را از فاجعه آمیزترین توافق با رژیم ایران که اولین حامی تروریسم درجهان است، خارج کردم و سخت ترین تحریمها را برآن اعمال کرده ام.