جلسه استماع کمیته خارجی کنگره آمریکا روز چهارشنبه ۲۹ خرداد با حضور برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در رابطه با ایران تشکیل شد.

وی در پاسخ به مخالفان سیاست ترامپ گفت: حکومت ایران یک حکومت زالو صفت و یک مافیای فاسد مذهبی است که با دست باز از مردم خود دزدی می‌کند. بخش زیادی از آنچه ما در لیست ۱۲ ماده‌ای خواهان آن هستیم، همان خواسته‌هایی است که مردم ایران دارند. ما به دنبال جنگ نیستیم و اهرم دیپلماسی را بکار گرفته ایم.
وی تاکید کرد: دولت ما یک کارزار بی سابقه با دو هدف اصلی اجرا کرده است. هدف اول محروم کردن رژیم ایران از پولی که نیاز دارد. برای اینکه از فعالیتهای بی ثبات کننده خود پشتیبانی کند. هدف دوم برگرداندن رژیم ایران به پای میز مذاکره برای انعقاد یک توافقنامه جامع و دائمی طبق۱۲ماده یی است که وزیر پمپئو سال گذشته اعلام کرد.
برایان هوک اضافه کرد: توافقنامه جامعی که ما بدنبال رسیدن به آن با رژیم ایران هستیم، باید به چهار عرصه کلیدی بپردازد که عبارتند از:
- برنامه هسته ای رژیم ایران،
برنامه این رژیم برای توسعه و گسترش موشک بالستیک،
حمایت مالی مرگ آفرین این رژیم از گروههای تروریستی و شبه نظامیان نیابتی اش در منطقه،
و هم چنین موضوع بازداشت خودسرانه شهروندان آمریکایی که در ایران زندانی هستند.
هوک افزود: یک سال پیش وزیر خارجه آمریکا مایک پمپئو ۱۲ خواسته آمریکا را مشخص کرد که نتایج مذاکراتی را که ما بدنبال آن هستیم توضیح میدهد.۱۲ماده یی که در این لیست مطرح شده، چیزهایی نیستند که توسط ما ابداع شده باشد، بلکه منعکس کننده ابعاد گسترده رفتار شرورانه رژیم ایران است که وزیر خارجه آمریکا در این ۱۲ماده برآنها انگشت گذشته است.
برایان هوک خاطر نشان کرد که یک مقام ارشد سپاه پاسداران رژیم ایران گفته است که پرسنل سپاه دو اقدام حمله به کشتی ها را انجام داده است.

جلسه استماع کمیته خارجی کنگره آمریکا روز چهارشنبه ۲۹ خرداد با حضور برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در رابطه با ایران تشکیل شد.

رژیم آخوندی از پیامدهای سفر هفته آینده برایان هوک به اروپا نگران است.
روزنامه حکومتی آرمان در این باره نوشت: هوک که از هیچ تلاشی برای اجماعسازی علیه (نظام) دریغ نکرده میخواهد، تا آخرین روزنه های امید برای حفظ برجام و پایبندی اروپا به آن را از بین ببرد. یک دیپلمات اروپایی تصریح کرد: صریح بگویم، در بحث هسته ای، تحمل ما صفر است. روسیه و چین نیز باید در این مسائل بیشتر حضور داشته باشند.