دونالد ترامپ: امروز ما ولی فقیه رژیم ایران و بسیاری دیگر را تحریم کردیم

خویشتنداری که از خود نشان داده ایم به این معنی نیست که در آینده نیز این خویشتنداری را نشان خواهیم داد.
ولی فقیه رژیم ایران مسئول رفتار خصمانة این رژیم است و دستگاه او مرتکب بی رحمانه ترین اقدامات تروریستی در خارج از ایران می شود.
ما به افزایش فشار بر این رژیم ادامه خواهیم داد.

رئیس جمهور آمریکا:  «اقدام امروز ما بدنبال مجموعه ای از رفتار تجاوزکارانه رژیم ایران در هفته های اخیر از جمله اسقاط پهپاد آمریکا است که فکر می کنم همه آن را دیدند.
آنها اقدامات بسیار دیگری را انجام داده اند. همگان حمله به نفتکش ها را دیده اند و در موردش می دانند که البته کاری نابجا و بد بود. ولی فقیه رژیم ایران کسی است که در نهایت مسئول رفتار خصمانه این رژیم است. ترانزیشن دستگاه وی بر بیرحمترین اهرم های قدرت منجمله سپاه پاسداران نظارت دارد.
تحریم بر اساس یک فرمان اجرایی اعمال می شود که من آن را بلافاصله امضا می کنم. این تحریم ولی فقیه و دستگاهش و کسانی را که به آن مرتبط هستند از دسترسی به منابع کلیدی و حمایت مالی محروم می کند.
سرمایه های خامنه ای و دستگاهش از این تحریم مستثنی نیستند. این تحریم ها نشانگر یک پاسخ قوی و متناسب با اعمال تحریک آمیز گسترش یابنده رژیم ایران است. ما به افزایش فشار بر رژیم تهران ادامه خواهیم داد تا این رژیم به فعالیت های خطرناک و تلاش هایش از جمله دستیابی به سلاح اتمی، غنی سازی اورانیوم، گسترش موشک های بالستیک، فعالیت در زمینه تروریسم و حمایت از آن و سوخت رسانی به منازعات خارجی و اعمال جنگ طلبانه علیه ایالات متحده آمریکا و متحدانش خاتمه دهد.
توافق اتمی که امضا شد یک فاجعه بود و کارایی مورد نظر را نداشت و وقایع نامطلوب زیادی اتفاق افتادند و مهمتر اینکه اینقدر کوتاه مدت بود که ظرف چند سال معدود، آنها خواهند توانست تسلیحات اتمی بسازند و این غیرقابل قبول است. رژیم ایران هرگز نمی تواند سلاح اتمی داشته باشد. این اتفاق نخواهد افتاد. و دوم و خیلی مهم اینکه ما نمی خواهیم پولی برای حمایت از تروریسم اختصاص داده شود آنها حکومت شماره یک حامی تروریسم در همه جای جهان هستند. بنابراین من این دستور را الان امضا میکنم. از جانب ما خویشتنداری زیادی نشان داده شده است، خویشتنداری خیلی زیادی، ولی این بدان معنی نیست که ما در آینده هم همین خویشتنداری را نشان بدهیم، اما احساس کردم که لازم است فرصتی مناسب به آنها بدهم».