بازتاب تظاهرات بزرگ ایرانیان در میدان براندنبرگ و راهپیمایی در برلین همچنان در رسانه های بین المللی ادامه دارد.

آ.ار.د. کانال یک تلویزیون آلمان- ۱۵ تیر ۹۸:ت ظاهرات در برلین شرکت‌کنندگان خواستار تغییر رژیم تهران شدند.

در برلین تظاهرکنندگان در دفاع از حقوق بشر در ایران دست به تظاهرات زدند. جامعه ایرانیان در تبعید به شرکت در این تظاهرات فراخوان داده بود. تظاهرکنندگان خواستار تغییر رژیم تهران شدند.
دی ولت-۱۵ تیر۱۳۹۸: روز شنبه در برلین تظاهرکنندگان علیه رژیم حاکم بر ایران و در دفاع از حقوق بشر تظاهرات کردند. آنها تحت شعار: «همبستگی با اعتراضات مردمی در ایران در دروازه براندنبورگ تجمع خود را برگزار کردند. این راهپیمایی اعتراضی توسط جامعه ایرانیان در تبعید برگزار شد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس:تظاهرات در دروازه براندنبورگ برلین در حمایت از قیام و مقاومت مردم ایران
تظاهرکنندگان در گردهمایی خود در برلین، در حمایت از قیام و مقاومت مردم ایران در دروازه براندنبورگ در خیابان ۱۷ ژوئن تجمع کردند. این گردهمایی بر اساس فراخوان شورای ملی مقاومت ایران برگزار شد...در این تظاهرات پیام مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران... پخش شد. پاتریک کندی... برادرزاده جان اف کندی رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در تظاهرات... در دروازه براندنبورگ سخنرانی کرد.
د.پ.آ. – خبرگزاری آلمان: تظاهرات بزرگ در منطقه نهادهای دولتی.این تظاهرات توسط جامعه ایرانیان در تبعیدی برگزار شده است و شعار آن همبستگی با تظاهرات مردم در ایران.. است...رژیم ایران سالهاست که بخاطر اعدام‌های متعدد در مرکز انتقادات بین‌المللی قرار دارد.

برلینر مورگن پست – ۱۵ تیر ۹۸: اپوزیسیون ایران خیابان‌های برلین را به تصرف خود درآورد.
تنش با رژیم ایران بالاتر می‌گیرد، انتظار می‌رود که روز یکشنبه رژیم آخوندها غنی‌سازی اورانیم بیشتر از حد تعیین شده در برجام را گسترش دهد که در نهایت منجر به بیرون آمدن این رژیم از توافقنامه اتمی می‌شود؛ توافقی که قرار بود آن‌را از دسترسی به سلاح اتمی بازدارد... در میان تنش‌های موجود مقاومت ایران یک راهپیمایی را در برلین برگزار کرد.

خبرگزاری تصویریای.پی.آ-اپا -۱۵ تیر۹۸: پاتریک کندی برادر زاده پرزیدنت جان اف کندی در خلال یک تجمع از حامیان شورای ملی مقاومت ایران در تاریخ ۶ ژوئیه ۲۰۱۹ در برلین، سخنرانی کرد. تظاهرکنندگان خواستار تغییر رژیم و یک جامعه مبتنی بر دمکراسی و آزادی شدند.

آژانس تصویری بلگا (خبرگزاری بلژیک): روز ۶ ژوئیه ۲۰۱۹ تظاهرکنندگان در برلین... شعارهایی علیه رژیم ایران سر دادند... هواداران شورای ملی مقاومت ایران و پرزیدنت آن مریم رجوی در مقابل دروازه براندنبورگ در مرکز پایتخت آلمان در اعتراض علیه رژیم حاکم بر ایران تجمع کردند.
خبرگزاری عکس گتی ایمیج: روز ۶ژوئیه در برلین تظاهر کنندگان علیه رژیم ایران تظاهرات کردند. آنها هواداران شورای ملی مقاومت ایران و پرزیدنت آن مریم رجوی هستند در مقابل دروازه براندنبرگ در مرکز پایتخت آلمان برای اعتراض علیه رژیم حاکم بر ایران گردهم آمده‌اند.