اتحادیه اروپا به رژیم آخوندی هشدار داد اقدام این رژیم در غنی سازی اورانیوم نقض برجام است، باید آن را به وضعیت قبلی برگرداند و به برجام ملتزم بماند.

خبرگزاری رویترز از بروکسل گزارش کرد: اتحادیه اروپا روز سه شنبه مصرانه از رژیم ایران خواست تا غنی سازی افزایش یافته خود که موجب نقض برجام می‌شود را به حال قبل برگرداند. یک سخنگوی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت ما به فراخوان موکد به رژیم ایران ادامه می دهیم تا دست به اقدامات بیشتر برای تضعیف برجام نزند.

وزیران خارجه انگلستان، فرانسه، آلمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی به حکومت آخوندی درباره نقض تعهداتش در برجام هشدار دادند.
جرمی هانت، ژان ایو لودریان، هایکو ماس وفدریکاموگرینی دراین بیانیه اعلام کردند: رژیم ایران به بخشی از تعهدات برجامی خود پایبند نبوده و اقداماتی در نقض چهارچوب برجام انجام داده است. موارد نقض برجام توسط این رژیم باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و فوراْ کمیسیون مشترک برجام تشکیل شود.