وزارت اطلاعات آخوندی، مافیای آدمکشی و ترور و جاسوسی، طی روزهای گذشته و در آستانه گردهمایی های ۵ روزه مقاومت ایران در اشرف ۳ در آلبانی شمار زیادی از خانواده ها و هواداران مجاهدین خلق ایران در تهران و شهرهای مختلف کشور را دستگیر و یا احضار کرده است.

برخی از کسانی که در تهران دستگیر شده اند عبارتند از صدیقه مرادی، مهدی خواص، حسن عطار، ولی الله غلام نژاد و دکتر هانی یازرلو و پسرش هود یازرلو. هم چنین علیرضا نبوی نیز در سمنان دستگیر شده است. برخی از دستگیر شدگان از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ و ۷۰ می باشند و برخی از آنان در سالهای گذشته بارها دستگیر شده اند.
مقاومت ایران کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و گزارشگران ذیربط ملل متحد و عموم مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر را به محکوم کردن موج جدید دستگیریها و اقدام فوری برای آزادی آنان فرا میخواند و بر ضرورت بازدید یک هیات بین المللی از زندانها و زندانیان سیاسی تاکید میکند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۰ تیر ۱۳۹۸(۱۱ ژوییه ۲۰۱۹)