دژخیمان خامنه ای دو زندانی را در زندان مرکزی مشهد اعدام کردند.

این اعدامهای جنایتکارانه صبح روز شنبه صورت گرفت.