آخوند علم الهدی، امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در مشهد روز دوشنبه درباره خطر براندازی و سرنگونی و استیصال نظام آخوندی ابراز وحشت کرد.

وی گفت: «بابا دشمن دشمن است اگر احساس کرد شما در مقابل یک حرکت و یک توطئه اون مستاصل شدید بیچاره شدید این فشار را بیشتر می‌کند این هجمه را زیادتر می‌کند او که از دشمنی‌اش دست بر نمی‌دارد دشمنی دشمن به‌خاطر وسائل دفاعی به‌خاطر فناوری هسته‌یی به‌خاطر مسائل مختلف این‌گونه نیست دشمنی دشمن با ما به‌خاطر اصل وجود ما  در بستر انقلاب ما هست او بنا داره اصلاً ما را براندازی کند خب اگر بنا شد فهمید از یک جهت ما آسیب پذیر هستیم طبیعی ست فشار را از این جهت زیاد می‌کند».