روز یکشنبه پاسداران جنایت پیشه خامنه ای با شلیک گلوله یک کولبر نوجوان ۱۶ ساله را در مرز مریوان به قتل رساندند.

یک جوان اهوازی نیز روز یکشنبه در اهواز توسط مزدوران سرکوبگر کشته شد.
وی که درحال رانندگی با خودرو بود توسط مزدوران نیروی سرکوبگر انتظامی هدف گلوله قرار گرفت.